اخبار
Windows يا Linux
توسط اردلان
در تاريخ: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵
چاپ    ايميل

سيستم عامل، يك نرم افزار سيستمي بسيار پيچيده است كه  بين كاربر و سخت افزار، ارتباط برقرار ميكند .به طور قطع هيچ كامپيوتري  بدون سيستم عامل قادر به انجام كار نيست .در واقع مجموعه دستورات سيستم عامل، در ابتداي راه اندازي كامپيوتر، در حافظه بارگذاري شده و به نحوي مديريت سيستم را در اختيار ميگيرد .از ابتداي ظهور كامپيوتر، سيستم عامل نقش موثري در بهبود عمليات كار با سخت افزار ايفا كرده است .امروزه با وجود سيستم عاملهايي مانندWindows , Mac OS , OS/2 , Unix ،  BE OS و از اين قبيل، انتخاب بهترين سيستم براي كاربران و مديران سيستم دشوار شده  است .زيرا هر سيستم عامل بر روي يك ماشين مختص خود اجرا شده، فوايد و همچنين مزاياي خاص خود را دارد .از دستاوردهاي مهم سيستمهاي جديد ، سيستمهاي مبتني بر  Multi Task و Multi User و همچنين (Symmetric Multi Processing(SMPاست .در سيستم عاملهاي قديمي مانندDOS ، پردازشها به صورت تك كاره و همچنين تك كاربره بود و امكاناتي براي ايجاد برنامههاي چند كاره از طرف سيستم عامل تدارك ديده نشده بود و با استفاده از وقفهها نيز،  اين كار به صورت دشوار و وقتگير قابل انجام بود كه همين محدوديتها از محبوبيت اين سيستم عامل بسيار كاسته است .اما در سيستم عاملهاي بزرگتر و پيچيده تر،  كاربر در هر زمان مي تواند چندين برنامه را فعال كرده و از آنها به طور همزمان استفاده كند .در اين  نوع سيستم عاملها  از منابع و زمانCPU ، به بهترين شكل استفاده خواهد شد.

SMPنيز يكي از دستاوردهاي مهم سيستم عاملهاي پيچيده و قدرتمند است .با اين تكنيك، سيستم عاملها قادر به استفاده از چندين پردازنده بر روي يك سيستم واحد هستند  .با بهرهگيري از اين تكنيك، در صورت از كار افتادن يكي از پردازنده ها، پردازشها به پردازندههاي ديگر محول خواهند شد و همين امر براي سيستم عاملهاي فوق، يك مزيت شمرده ميشود  .معمولا اين سيستم عاملها براي مصارف بسيار مهم و سنگين كه هيچگاه نبايد سيستم از كار بيافتد، مورد استفاده قرار ميگيرند .اين گونه سيستمها را به راحتي و با اضافه كردن چندين پردازنده ميتوان ارتقاء داد و بر قدرت آنها افزود.

سيستم عامل Unix جد ( Linux) از سالهاي گذشته تا امروز، جزء محبوبترين OS ها در جهان بوده و علت آن نيز مشخص است، زيرا در يك محيط توزيع شده با قدرت بالا، به كاربران سرويس مناسبي ارايه مي كند .اين سيستم عامل توسط كنتامپسون (ken Tompson) ايجاد شد و اولين بار در سال 1970 در شركت  AT&Tبراي استفاده در محيط چند وظيفه اي، روي كامپيوترهاي كوچك  (Mini Computer) و بزرگ  (MainFrame) نصب و راه اندازي شد .سيستم عاملLinux ، نسخه رايگاني از  Unix است كه توسط لينوس توروالدز (linus Torvalds) در دانشگاه هلسينكي در كشور فنلاند و با كمك جمعي از برنامه نويسان  Unix طراحي و ساخته شد و به منظور قدرداني از زحمات وي، هسته اين سيستم عامل  Linux ناميده شد.

لينوس توروالدز در 28 دسامبر سال 1969 به دنيا آمد و پروژه اين سيستم عامل را به عنوان پروژه دكتراي خود آغاز كرد .او تنها، اقدام به ايجاد كرنل لينوكس كرد و كاري فراتر از اين انجام نداد .در حقيقت به اين سيستم عامل  GNU/Linuxگفته ميشود، زيرا اساس آن  GNUاست و فقط هسته آن  Linux است GNU .نام پروژهاي است كه ريچارد استالمن(richard stalman) در سال 1984 شروع به ايجاد آن كرد .در اصل او نيز مانند توروالدز  به فكر تبديل  Unix به يك سيستم عامل با منبع رايگان  (Free Source) بود .استالمن  حدود 6 سال بر روي اين پروژه كار كرد و در سال 1991 كل بدنه يك سيستم عامل ايده آل را ايجاد كرد .ولي او هيچ گاه نتوانست كرنل  اين سيستم عامل را بنويسد، زيرا هسته، در سيستم عامل بسيار حائز اهميت بوده و طراحي آن دشوار است .ادغام بدنه سيستم عامل  استالمن  و هسته توروالدز، محصولي به نام GNU/Linux شد كه به  Linuxمعروف است .اولين نسخه كرنل اين سيستم عامل كه 0.01 بود، جالب نبود و بيشتر جنبه آزمايشي داشت و همچنين حاوي باگهاي بسيار زيادي نيز بود .از اين رو اين نسخه را اولين نسخه نمي نامند .اولين نسخه  Linuxكه كرنل آن 0.02 بود، در 5 اكتبر سال 1991 ارايه شد .در آن زمان نسخه هاي  Shell اين سيستم عامل  Bshell و  Cshellبودند كه البته هنوز هم در نسخه هاي جديدتر و كاملتري مورد استفاده قرار ميگيرند و قابل تعويض هستند .

براي محاسبه شماره نسخه هسته لينوكس، فرض كنيد  n.x.y هر كدام عددي هستند كه نشاندهنده نسخه كرنل  مربوطه است .اگر  xعددي فرد باشد، نشاندهنده بتا بودن نسخه هسته و اگر  عددي زوج باشد، نشاندهنده آلفا بودن هسته است و  yنيز درجه كيفيت آن نسخه را اعلام ميكند .در صورتي كه تغييرات باعث متحول شدن هسته شود، n افزايش خواهد يافت .به عنوان مثال نسخه 2.4.2 نشاندهنده آلفا بودن نسخه با درجه كيفيت 2 است .نسخه جديدتر Bshell كه امروزه در خط فرمان  Linux مورد استفاده قرار ميگيرد (Bourne Again Shell)  Bash ناميده ميشود كه داراي بيش از 70صفحه سند است Shell .برنامه اي است كه دستورات را از خط فرمان گرفته و اجرا ميكند .در حقيقت پوسته يا رابط محيط متني  (Text) در Linux است كه امكان مديريت وظايف ها و پردازشها و همچنين مديريت وروديها و خروجيها را ميدهد .بدين ترتيب يك محيط محاورهاي براي كاربر است كه با سيستم عامل ارتباط دارد .در اين سيستم عامل حتي ميتوان ازShell Scriptهايي استفاده كرد كه مانند فايلهاي دستهاي (Batch files) در محيط  Dos عمل ميكنند .همانطور كه اشاره شد در  Linuxميتوان به دلخواه از انواعShell ها استفاده كرد و تفاوت آنها، فقط از جهت دستورات، مورد استفاده است .براي مثال دستوراتCshell ، شبيه دستورات زبان برنامه نويسي  C است .به همين جهت  اكثر برنامهنويسان اين زبان براي راحتي كار، از اين پوسته استفاده ميكنند .در  Linux اغلب برنامه ها با C و C++ نوشته ميشوند كه كامپايلر اين زبان (gcc) وظيفه كامپايل آنها را برعهده دارد .البته كامپايلر زبانهاي برنامه نويسي ديگري مانندSmallTalk :، ADA ،Scheme،Lisp ،Pascal ،Java ،Fortran ،Perl ، Modula و  Objectiveنيز در اين سيستم عامل وجود دارد .سيستم عامل  Linux يك نرم افزار سيستمي رايگان است و براي مصارف تجاري ، آموزشي، شبكهاي و همچنين مصارف شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند روي تمام ماشينها به خصوص PC هايي كه از پردازنده سري 80386 و بالاتر از آن استفاده ميكنند، نصب و اجرا شود .همچنين تمام قابليتهاي  Unix را در اختيار كاربراني كه با اين سيستم عامل آشنايي دارند، قرار ميدهد Unix .بر روي ماشينهاي بزرگتر و قويتر از PC ها نصب ميشد و اكثرا به عنوان كارگزار به كار ميرفت .كد  Linux به همراه نرم افزار  آن، كاربر را قادر ميسازد تا در عملكرد برنامه ها و همچنين كرنل آن تغييراتي دهد .البته اين كار براي  كاربران حرفهاي تر كه به برنامهنويسي در Linux تسلط كامل دارند، امكانپذير است .طراحان  Linux مسير مناسبي را براي رشد اين سيستم عامل انتخاب كردهاند، زيرا هر شخصي در هر نقطه از جهان، ميتواند  كد منبع Linux را دستكاري كرده و آن را به شكل دلخواه دربياورد .گاهي بعضي از باگهاي كرنل، توسط افراد مختلفي در جهان، تصحيح ميشود و اين OS با تاييد توروالدز  از طريق شركتهاي ارايه كننده،  در نسخه جديدي به جهانيان ارايه مي شود .فايل سيستم لينوكس  EXT2نام دارد و سيستم عاملهاي  Xenix و  Unix نيز از اين فايل سيستم، پشتيباني ميكنند .البته نسخههاي جديدتر  EXT نيز وجود دارند كه با كارايي بهتر درLinux هاي جديدتر، مورد استفاده قرار ميگيرند .در محيطهاي شبكهاي، سيستم نقش مهمي ايفا ميكند، فايل سيستم  (Network file system)NFS كه مختص سيستم عاملهاي شبكه اي است، به شما اجازه ميدهد در يك محيط شبكه اي، فايلها را به صورت اشتراكي مورد استفاده قرار دهيد.

Windowsيا Linux

تمامي نرم افزارهاي موجود درUnix، در Linux نيز وجود دارند و همچنين دستوراتي از جمله  bcو Sed و  trو  awkو  lsو خيلي دستورات ديگر كه در محيط متني (Text) سيستمهاي  Unix Base مورد استفاده قرار ميگيرند، عينا در  Linuxكپيبرداري شدهاند .برنامه هاي زيادي براي محيط  X Windows در Linux وجود دارند كه از جمله اين برنامه ها مجموعه  Star Office است .اين مجموعه دقيقا شبيه Microsoft Office در سيستم عامل  Windows انجام وظيفه مي كند .در اين مجموعه برنامه Star Writer جايگزينWord ، StarCalc جايگزين Excel و StarImpress جانشين PowerPoint شده است .همچنين از بانك اطلاعاتي  MYSQL به عنوان جايگزين مناسبي براي MS Access ميتوان استفادهكرد .در محيط  KDE احتياجي به نمايشگر عكس نيست، چراكهاين محيط، يك نمايشگر عالي به همراه دارد .برنامه اي به نامArchiver بهراحتي ميتواند جايگزين Winzip و همچنين برنامهاي  به نام XMMS كه يك  Playerبسيار قوي است، مي تواند جايگزين  Winamp در ويندوز شود .نكته جالب توجه دراين سيستم عامل، اين است كه شما احتياجي به  Firewallو AntiVirus نخواهيد داشت، زيرا نحوه رديابي در اين سيستم عامل، فرق ميكند و همچنين يك  Firewall قوي، روي اين سيستم از قبل نصب شده است .لازم به ذكر است تعداد كل ويروسها، كرمها و اسبهاي تروا كه تاكنون براي Linux نوشته شده 19 عدد است كه در مقابل چندين هزار ويروس شناخته شده در ويندوز عدد ناقابلي است .در اين سيستم عامل ويرايشگرهاي متن بسيار قوي از جمله  jove, pico , ex,vi :تعبيه شده است .حال ممكن است اين سوال به ذهن شما خطور كند كه آيا مي توانيد اين سيستم عامل را جايگزين ويندوز خود كنيد يا خير ‚ البته بايد ذكر كنم  Linux را تنها ميتوان با  Windows2000 نسخه سرور (server) مقايسه كرد، زيرا اين سيستم عاملها براي مصارف شبكهاي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند و مسائل امنيت فايل سيستم و كرنل در آنها به خوبي رعايت شده است .واقعا اگر يك سرور نداريد و قصد استفاده از  Linuxرا در محيطهاي غير شبكهاي داريد، به شما پيشنهاد ميكنم كه آن را جايگزين ويندوز نكنيد .برنامههاي سيستم عامل  Linux بسيار محدود بوده و هنوز به طور كامل و كافي گسترش نيافته است، ولي شما در سيستم عاملهاي مايكروسافت، به راحتي ميتوانيد برنامههاي مورد نظر خود را بيابيد .اگر چه برنامههايي مانند Dos Emulator و  Windows Emulatorدر  Linux وجود دارند كه اين محيطها را شبيه سازي ميكنند، ولي هنوز بسيار محدود بوده و كارايي لازم را ندارند .البته بايد بدانيد كه  Linuxقدرت و امنيت خود را در سيستمهاي سرور نشان داده است .نكته ديگر، قدرت  Linux در مديريت حافظه، براي اجراي كرنل و برنامه هاي مختلف نسبت به ويندوز است .در مقايسه چند پردازنده اي، Linux برتري خود را بر ويندوز 2000 نسخه سرور نشان ميدهد .در Linuxميتوان يك سيستم با 16 پردازنده مركزي، (CPU) داشت ولي ويندوز 2000 تنها 8 پردازنده را پشتيباني ميكند .هرچند اين امكان براي سرورهاي عظيم بسيار حائز اهميت است و براي كاربر عادي، تفاوت چنداني نخواهد داشت در ادامه به مقايسه دو سيستم عامل  Win2k با  Service Pack 1و  Linux Redhat 7.1از نظر استفاده RAM و Swap File ها ميپردازيم .همانطور كه ملاحظه ميكنيد، بعد از بوت شدن،  Linux فضاي 45 MB را در حافظه اشغال ميكند ولي در ويندوز، اين مقدار  140 MB در بارگذاري اوليه است و  Swap فايلها در ويندوز  35 MB بوده و در  Linux اين مقدار صفر است .در جدول زير، مقايسه ديگري در مورد دو نرم افزار  Star Office 5.2و  Office 2000 در استفاده از حافظه وجود دارد .

براي تعويض Windows با Linux تنها نكتهاي كه بايد در نظر داشته باشيد، درايور دستگاههايي است كه در ويندوز شناسايي ميشود ولي اين امكان وجود دارد كه  Linuxآنها را شناسايي نكند .ضمنا در نظر داشته باشيد كه حداقل سختافزار مورد نياز براي نصب  Linux بسيار كمتر از حداقل سختافزار مورد نياز، براي ويندوز است .با وجود تمام نكات ذكر شده و مقايسهها، همچنان پيشنهاد ميكنم كه از Windows براي كارهاي روزمره استفاده كنيد، زيرا با آن احساس راحتي بيشتري خواهيد كرد .ولي در عين حال ميتوانيد  Linux را نيز در كنار ديگر سيستم عاملهاي موجود در سيستم داشته باشيد و با استفاده از  Boot Managerلينوكس، با نام  LILOمحيط Multi Boot ايجاد كنيد

محيط ايكس ويندوز چيست ؟

معمولا براي راحتي تلفظ ، به اين محيط،  X نيز گفته ميشود كه بر پايه GUI بنا نهاده شده و يك محيط گرافيكي قوي براي راحتي كار در  Linux است .در اين محيط شما ميتوانيد چندين پنجره Terminal را به طور همزمان در يك صفحه داشته باشيد،  به طوري  كه در هر پنجره، يك كاربر  Loginكرده باشد .معمولا در محيط Xو هر محيط گرافيكي ديگر، ميتوان از ماوس براي راحتي بيشتر استفاده كرد .خيلي از برنامهها مانند بازيها و نرمافزارهاي گرافيكي و كاربردي براي محيط  X نوشته شده است .محيط X در ابتدا توسط انجمن علمي دانشگاه ماساچوست ايجاد شد و بعد از آن بهطور رايگان در UnixBase ها مورد استفاده قرار گرفت .نسخه محيط  X براي سيستم عامل لينوكس Xfree86 نام دارد .همان طوري كه ميدانيد  Linux از دو محيط متني و گرافيكي تشكيل شده است .معمولا محيط متني به دليل كاربر پسند نبودن مورد توجه و پسند كاربران مبتدي قرار نميگيرد، ولي اين محيط براي كاربران حرفهايتر كه ازLinux براي مصارف شبكه استفاده ميكنند، رضايت بخش است، زيرا دوام سرويسهاي نصب شده و در حال استفاده در محيط متني، بسيار بيشتر از دوام سرويسها در محيط گرافيكي است تا جايي كه خيلي از شبكه ها بدين دليل، سرور خود را از NTبه Linux تبديل ميكنند .در سيستم عامل Linux مشاهده ميشود كه سيستم بدون راهاندازي مجدد در طول يك يا دو ماه، به درستي انجام وظيفه ميكند، ولي سيستم عامل  NTاينگونه نيست و مدير شبكه حداقل روزي يكبار بايد سرويسهاي كارگزار را كنترل كرده  تا از صحت عملكرد آنها اطمينان حاصل كند و يا هر چند وقت يكبار، سيستم را  Restart كند.

البته، اگر سرور  Linux در محيط گرافيكي  Linuxانجام وظيفه كند، مطمئنا به مشكلاتي از اين قبيل بر خواهد خورد .يكي از محيطهاي گرافيكي  Linuxكه محيطي راحت و دوست داشتني را براي كاربران خود فراهم ميكند،  KDE نام دارد .اين محيط بسيار شبيه دسكتاپ  در ويندوز است .البته بر خلاف ويندوز، Linux داراي چندين دسكتاپ  در يك محيط گرافيكي است.

به اين نكته بايد توجه كرد كه سرعت محيطهاي گرافيكيLinux ، در حد ويندوز يا حتي كمي كندتر از آن است، زيرا GUI در ويندوز به صورت ذاتي به همراه سيستم عامل است ولي در لينوكس محيطهاي گرافيكي به عنوان برنامه هايي جدا از سيستم عامل هستند و گاهي بر روي لينوكس بار اضافي ايجاد مي كنند

 

 

پنجره ورود
:نام كاربري
:رمز عبور
مرا به خاطر بسپار!
انجمن رايانه

ارسال شده توسط nima


ارسال شده توسط ardalan


ارسال شده توسط ardalan


ارسال شده توسط ardalan


ارسال شده توسط ardalan

آنتي ويروس رايگان

با كليك بر روي هر كدام از لينك هاي زير رايانه خود را مجاني اسكن نماييد

trend

symantec

panda

macafee