جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست فارماكولوژي و بيوشيمي ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داروخانه و مجوز توزيع دارو 4
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

28 بهمن 1386 - 2:01
نويسنده پيام
ardalan
مدير سايت
مدير سايت


عضو شده در: 26 اسفند 1383
پست: 953

عنوان: ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داروخانه و مجوز توزيع دارو 4 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

فصل جهارم : مقررات انضباطي

سازمان دامپزشكي كشور ، با هر يك از دارندگان پروانه داروخانه يا مجوز پخش و توزيع دارو ، مختلف بشرح زير برخوردارنموده و متخلف طبق مواد 3و 9 و 12 قانون سازمان دامپزشكي كشور تحت پي
پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت . اين تخلفات بر حسب مورد مي تواند تذكر شفاهي ، تذكر كتبي ، اخطار كتبي ، تعليق و يا لغو دائم پروانه يا مجوز در پي داشته باشد .

بخش اول :
تعاريف
الف ) تذكر شفاهي : عبارتست از بيان وجود هر گونه ايراد و نقصي در انجام امور ادارۀ داروخانه و شركتهاي پخش داروهاي دامي و نقض قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان دامپزشكي كشور .
ب)تذكر كتبي :عبارتستاز اعلام كتبي وجود هر گونه ايراد و نقص در انجام امور اداره داروخانه و شركتهاي پخش داروهاي دامي و نقض قوانين و دستور العمل هاي ابلاغيبا درج در پرونده فرد داراي پروانه و يا شركت داراي مجوز .
ج ) اخطار كتبي : عبارتست از اعلام كتبي وجود هر گونه ايراد و نقصي در انجام امور اداره داروخانه و شركتهاي پخش داروهاي دامي نقض قوانين و دستورالعمل كه مي تواند لغو پروانه يا مجوز متخلف را بدنبال داشته با درج در پرونده
د ) تعليق : عبارتست از تعطيلي واحد مورد نظر بمدت حداكثر سه ماه
تبصره : حداقل تعليق 10 روز بوده و در طول دوره تعطيلي شركتهاي پخش مجاز به تحويل دارو به داروخانه نمي باشند .
ه ) لغو دائم : عبارتست از لغو دائم پروانه و يا مجوز متخلف و اخذ مجوز و يا پروانه داروخانه توسط سازمان دامپزشكي
تذكر : منظور از مجوز در تعاريف بالا ، مجوز توزيع داروهاي دامپزشكي توسط شركتهاي پخش مي باشد .

بخش دوم : نحوه عملكرد با متخلفين داراي پروانه داروخانه دامپزشكي .
الف _ تذكر شفاهي : اعلام تذكر شفاهي در تخلفات ذيل كه براي اولين بار مشاهده گرديده است
1. عدم حضور مسئول داروخانه و نسخه پيچي در غياب او
2. تعطيلي داروخانه بطور روزانه يا ساعاتي از زمان موظف كاري و تكرار آن بدون اطلاع و هماهنگي با ادارات كل و شبكه هاي دامپزشكي شهرستانها
3. عدم رعايت بهداشت و نظافت داروخانه و نكات فني در ارتباط با حفظ و نگهداري داروها و مواد بيولوژيك .
4. عدم تحويل دارو بودن عذر موجه .
5. عدم رعايت شئونات حرفه اي و برخورد نامناسب با ارباب رجوع
6. عدم ارسال به موقع گزارشات و ليست هاي داروهاي ماهانه .
7. عدم حضور در جلساتي كه از طرف اداره كل دامپزشكي استان اعلام مي گردد .
ب _ تذكر كتبي : تذكر كتبي در موارد زير صادر خواهد شد :
1. بدنبال تذكرات شفاهي بند الف و تكرار آنها براي بار دوم .
2. عدم رعايت اصول نسخه پيچي
3. بي دقتي و اشتباه در پيچيدن نسخه كه موجب ضرر و زيان دامدار گردد .
4. رقابت ناسالم با ساير داروخانه ها و پخش شايعات و اكاذيب
5. عدم پذيرش كار آموز معرفي شده از طريق سازمان دامپزشكي و يا اداره كل دامپزشكي استان
6. بكار بردن عناوين علمي غير واقعي .
7. اشتهار به بي نظمي ، بدقولي و بي اعتنايي به آراستگي ووضعيت ظاهري مربوط به كار
8. عدم رعايت دستور العمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي سازمان دامپزشكي كشور .
9. مبارد ت به واسطه گري يا خريد و فروش دارو خارج از ضوابط اعلام شده از طرف سازمان دامپزشكي كشور .
تبصره 1 : كليه تخلفات اعلام شده در بند اين فصل ، جز بند 1 تنها در صورتي كه براي اولين بار مشاهده گردد تذكر كتبي را بدنبال خواهد داشت ودر صورت تكرار آن براي دومين بار تذكر كتبي دوم را بدنبال دارد .
تبصره 2 : تذكر كتبي چه براي اولين بار و چه براي دومين بار با درج در پرونده همراه مي باشد .
ج ) اخطار كتبي : بدنبال دوبار تذكر كتبي و تداوم تخلفات اخطار كتبي با درج در پرونده ابلاغ مي گردد .
1. عدم مطابقت نسخ در داروخانه با داروهاي موجود و فروخته شده .
2. نقل و انتقال دارو به ساير داروخانه هاي استان بدون هماهنگي با اداره كل دامپزشكي استان .
3. تحويل دارو بدون نسخه دامپزشك جز در موارد داروهاي O.T.C
4. گرانفروشي و كم فروشي .
5. عدم تهيه و درخواست به موقع دارو و اختلال در تهيه و توزيع دارو در منطقه .
6. خريد و فروش داروي تاريخ مصرف گذشته و غير مجاز .
7. اقدام به فروش دارو در خارج از محل داروخانه
8. عدم ارائه اسناد و مدارك مربوط به داروها به مامورين بازديدكننده در صورت مطالبه .
9. تباني با افراد شاغل در امور درمان و پاسخگويي به داروهاي فروخته شده از طريق جايزگيزي غير واقعي .
10. مخدوش نمودن نسخ و يا تحويل داروهايي غير از آنچه در نسخ آمده است .
د ) تعليق : حكم تعليق در موارد زير صادر مي گردد :
1. تكرار و تداوم تخلفات عنوان شده در بند الف و ب همين فصل و عدم اعتنا به اخطار كتبي صادر شده از مقامات ذي صلاح
2. تعطيل كردن داروخانه بدون عذر موجه و بدون هماهنگي با شبكه يا اداره كل دامپزشكي براي مدت بيش از سه ماه
3. داشتن مجوز يا پروانه اشتغال ديگري از سازمان دامپزشكي و يا ساير دستگاههاي دولتي
4. اقدام ب هجابجايي محل داروخانه بدون هماهنگي و اجاره ازاداره كل دامپزشكي استان
5. اقدام بجابجايي محل انبار داروخانه بدون هماهنگي و اجاره از اداره كل دامپزشكي استان
6. تهيه و خريد و فروش دارو خارج از چرخه توزيع سازمان وواحدهاي تابعه استاني .
7. تهيه و خريد و فروش دارو خارج از استان بدون هماهنگي و اجاره از اداره كل دامپزشكي
تبصره : در موقع تعليق توسط نمايندگي دامپزشكي و در صورت نياز با حضور نمايندگي نيروي انتظامي از كليه داروها ليست برداري شده و تابلوي (( داروخانه به مدت ____ بعلت تخلف تعطيل است )) بر سر درب داروخانه نصب مي شود . پس از انجام مدت تعطيلي بازگشايي مجدد داروخانه با تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف انجام خواهد شد .
ه _ لغو دائم : لغو دائم در موارد زير صادر مي گردد :
1. تكرار تخلفات اعلام شده در بند (( و)) همين بخش از دستور العمل در مورد داروخانه ها و پس از دوبار تعليق .
2. هر گونه محكوميت منجر به محروميت اجتماعي .
3. واگذاري پروانه به فرد ديگر
4. هر گونه تغيير در موارد ذكر شده در شرايط متقاضي بدون اطلاع سازمان .
تبصره 1 : داروخانهائيكه بعلت تخلف بور دائم تعطيل مي شوند و موظفند داروهايي خود را ظرف مدت يكبار با هماهنگي اداره كل بين ساير داروخانه هاي دامپزشكي و يا شركت هاي پخش دارو تحويل نمايند .
تبصره 2 : كليه عوارض و خسارات اقتصادي ناشي از تعطيل داروخانه بعلت تخلف بعهده داروخانه بوده و سازمان يا ادارات كل هيچگونه مسئوليتي نخواهند داشت .
تبصره 3 : در صورتي كه پروانه فردي بدليل تخلف باطل گردد فرد مذكور ديگر نمي تواند پروانه داروخانه دريافت نمايد ولي مي تواند پس از گذشت يكسال از تاريخ لغو پروانه اقدام به دريافت ساير پروانه هاي دامپزشكي بنمايد .

بخش سوم : نحوه عملكرد با متخلفين داراي مجوز توزيع داروهاي دامپزشكي
الف _ تذكر شفاهي : اعلام تذكر شفاهي در تخلفات ذيل كه براي اولين بار مشاهده گرديده است :
1. عدم رعايت شئونات حرفهاي و داشتن برخورد نامناسب
2. عدم رعايت بهداشت و نظافت انبار در ارتباط با حفظ و نگهداري داروها و مواد بيولوژيك .
3. عدم تحويل دارو به داروخانه بدون عذر موجه .
4. عدم مراجعه به داروخانه هي دامپزشكي و دريافت فرم نياز سنجي دارو از داروخانه ها و ايجاد ناهماهنگي در شبكه توزيع دارو .
5. فروش اقلام داروئي با جايزه جنسي يا نقدي به داروخانه .
ب _ تذكر كتبي : تذكر كتبي در موارد زير صادر خواهد شد . :
1. بدنبال تذكرات شفاهي بند الف و تكرار آنها براي بار دوم
2. توزيع دارو از انبار مركزي تا درب داروخانه بوسيله وسايط نقليه بدون آرم دار
3. بي نظمي و آشفتگي در دسته بندي داروها در قفسه هاي انبار
4. بي نظمي و اغتشاش در دفاتر و كارتهاي ثبت ورود و خروج دارو و ساير مواد دامپزشكي از انبار شركتهاي پخش
5. عدم ارسال ليست ماهانه توزيع و موجودي انبارهاي مركزي به سازمان و در مورد نمايندگيهاي استاني و يا منطقه اي به اداره كل مربوطه .
6. عدم توزيع دارو بر اساس درصد سهميه هاي استاني كه از طرف سازمان ابلاغ گرديده
7. جابجايي و انتقال داروهاي مازاد و يا نزديك به انتقضاي تاريخ مصرف ، بدون هماهنگي با استان نبدا و مقصد .
8. عدم ارائه خدمات علمي و فني جهت شناخت كامل دارو ( خصوصا داروهاي جديد )
9. عدم بازاريابي و نياز سنجي دارو از كليه داروخانه هاي دامپزشكي كشور و عدم هماهنگي با شركتهاي توليدكننده و يا وارد كننده بطوريكه منجر به انقضا تاريخ مصرف يا انباشتگي و يا كمبود دارو گردد .
10. عدم رعايت مفاد قرارداد توزيع با شركتهاي توليد كننده و يا وارد كننده و رد تقاضاي توزيع در مورد برخي از اقلام دارو .
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار