جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست علوم پايه نقش ويتامين ها در تحريك و تقويت سيستم ايمني
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

30 بهمن 1386 - 17:09
نويسنده پيام
vet mania
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 28 بهمن 1386
پست: 538

عنوان: نقش ويتامين ها در تحريك و تقويت سيستم ايمني پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

نقش ویتامین A در سیستم ایمنی
-نقش مثبت ویتامین A درتولید پادتن درجوجه ها (Herlyn , et al. , 1975) .
-وابسته بودن پاسخ پادتن درجوجه ها به مقدارویتامین A ،به طوریکه وجود ویتامین A با دزبالا درجوجه ها سبب افزایش 2 تا 5 برابر سطح پادتن در سرم درمقایسه با گروههایی که فاقد ویتامین A بودند،شده بود( Lcutskay , et al , 1977 ) .
-سطح بالای ویتامین A درجیره به میزان 60000 IU/kg سبب افزایش سطح پادتن در سرم وفعالیت بیگانه خواری سلول های ایمنی درجوجه شده بود.این اثرات تابع حضور ویتامین E درجیره است (Tengerdy,1977) .
- مؤثربودن ویتامین A درنگهداری ورشد اندامهای لمفی ( تیموس و بورس)؛ بطوریکه در جیره های حاوی سطوح پایین ویتامین A ،رشد این اندامها دچارآسیب واختلال گشته بود (Davis , 1983) .
- تأثیرمثبت ویتامین A به میزان 350 mg/kg درتکثیرلمفوسیت هایSklan.1989) T .
- ویتامین A درتنظیم پاسخ ایمنی نقش دارد.همچنین محققین دریافتند که زیادی یا کمبود ویتامین A سبب صدمه زدن به سیستم ایمنی می گردد ( Friendman , 1989) .
- تأثیرکمبود ویتامین A درکاهش فعالیت لمفوسیت های T سیتوتوکسیک ( این سلول ها نقش مهمی دربهبود بیماری های ویروسی ایفا می نمایند (Siytsma , 1990) .
- کاهش مقاومت درمقابل عفونت کلی باسیلوزدراثرکمبود (0 mg/kg) یا بالا بودن (1000 mg/kg) ویتامین A بعلت تأخیردرپاسخ ایمنی (Friedman , 1991) .
- ایجاد بالاترین پاسخ ایمنی دربوقلمون بوسیله ویتامین A در مقادیرتوصیه شده بوسیله NRC یا بالاترازآن (Sklan , 1995) .
- نقش مثبت ویتامین A درافزایش پاسخ ایمنی درگله های تخمگذاری که درمعرض استرس حرارتی قراردارند (Lin, 2002) .
- اثرات کمبودویتامین A درکاهش ایمنی موضعی روده دربرابرعفونت کوکسیدیوزمؤثراست (Dalloul ,2002) .
 
      Back To Top  

30 بهمن 1386 - 17:12
نويسنده پيام
vet mania
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 28 بهمن 1386
پست: 538

عنوان: ويتامين c پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

ازنظرفرمول شیمیایی این ویتامین ازساده ترین انواع ویتامین ها است وشباهت ساختمانی نسبی با اسید اسکوربیک دارد.ویتامین C به راحتی ازدستگاه گوارش جذب می شود وبطور گسترده درتمام بدن پخش می گردد. راه دفع آن بطور عمده از طریق ادرار بوده ولی بسته به نوع موجود زنده ، راه دفع متفاوت است. در طیور به علت سنتز آن در بدن ، درحالت عادی افزودن این ویتامین به خوراک ضروری نیست .
فعالیت فیزیولوژیک ویتامین C:
این ویتامین درفعالیت دستگاه های ایمنی،تولید مثل،قلبی،بافت همبند،سیستم عصبی،تنفس، چشم و درشرایط استرس زا دارای نقش حساس می باشد.
نقش ویتامین C درسیستم ایمنی:
-عملکرد مؤثرومناسب گلبول سفید خون،فاگوستیوزوکشتن اجرام بیماریزا( Bendish,1992)
-داشتن خاصیت ضد ویروسی مستقیم (Jari walla et al , 1996 )
-داشتن خاصیت باکتری کشی مستقیم ( Bendish , 1992)
-تقویت تولید پادتن ( Jari walla , et al , 1996)
-تقویت تولید اینترفرون در سلول های آلوده به ویروس نیوکاسل ( Bendish , 1992).
-تقویت تولید کمپلمان ها و تنظیم عملکرد آنزیم لیپواکسیژناز که نتیجه آن تولید لوکوترین ها می باشد (Moser , et al , 1991)
-افزایش اتصال سلول های نوتروفیل به سلول های اندوتلیال (Bendish , 1992)
-تقویت کموتاکسی . ( Bendish, 1992) .
-نقش مثبت ویتامین C درافزایش تکثیرلمفوسیت ها دراسترس گرمایی (uthpongsiripon,2001).
-نقش مثبت ویتامین C در خاصیت باکتری کشی هتروفیل ها (Andreasen , 1999) .
-میزان اثرگذاری ویتامین C بر روی وضعیت ایمنی به مدیریت مرغداری ، طول مدت اضافه نمودن آن به جیره، سن جوجه و تعادل ویتامین C با منشاء داخلی و خارجی بستگی دارد (Van Nickerk , 1989) .
-استفاده از ویتامین C به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی در بیماریها و عوامل تضعیف کننده ایمنی (Pardue , 1984) .
-کاهش دوره بیماری استافیلوکوکوزیس در طیور ( Levy , et al , 1996) .
- ویتامین C باعث افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E می گرددJacob,1995) ) .
-بهبود تقویت تولید پادتن علیه بروسلاآبورتوس و واکسن زنده و کشته نیوکاسل به وسیله ویتامین هایC وE ( Pardue et al , 1984) .
 
      Back To Top  

30 بهمن 1386 - 17:17
نويسنده پيام
vet mania
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 28 بهمن 1386
پست: 538

عنوان: ويتامين E پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

ساختمان آلفا – توکوفرول یک ترکیب هتروسیکلیک می باشد که از یک هسته کرومان و یک زنجیره جانبی متصل به آن تشکیل شده است و هر واحد بین المللی آن برابر با یک میلی گرم دی ال – آلفا توکوفرول استات است. جذب ویتامین E از طریق تشکیل میسل در مجرای روده صورت می گیرد. پایداری ویتامین E بسیار پایین است. برای افزایش ثبات ویتامین E ، دی ال – آلفاتوکوفرول استات در جیره های غذایی طیور تجاری اضافه می گردد.
وظایف ویتامین E در بدن
از جمله وظایف این ویتامین در بدن می توان به نقش آن در کمک به بقا و رشد جنین ، ممانعت از اکسیداسیون مواد حساس به اکسیژن ، جلوگیری از اکسیداسیون چربی های درون سلولی و غشاء سلولی ، تنظیم عملکرد عضلات و حفظ تعادل گلیکوژن و متابولیسم کربوهیدرات ها و کراتین در بدن ، مقابله با مسمومیت فلزات سنگین و ... اشاره نمود.
نقش ویتامین E در سیستم ایمنی
-اسیدهای چرب می توانند به عنوان ملکول تعدیل کننده سیستم ایمنی در ارتباطات بین سلول ها ، سیال بودن غشاء و شکل گیری ملکول پیامبر ثانویه دخالت نمایند و ویتامین E می تواند از این طریق تنظیم کننده سیستم ایمنی باشد.
-بهبود رشد اندامهای لمفاوی مانند بورس و تنظیم لمفوسیت های موجود در بورس و تیموس و افزایش سلول های T 4 CD نسبت به 8 CD ( Marsh , et al , 1982) .
-افزایش تولید اینترفرون مقاوم به اسید در اثر ایجاد عفونت ویروسی و باکتریایی در اثر تجویز ویتامین E به مقادیر بالا ( Franchini et al , 1990) .
-ایجاد ایمنی محافظت کننده در اثر ویتامین E در عفونت های اشریشیاکلی ( Tengerdy , 1975) ، نیوکاسل (Franchini , 1995) ، گامبورو (Mcllory , 1996) ، کوکسیدیوز ( Colnago , 1982) و برونشیت عفونی ( Darbishire , 1987) .
-تجویز و تزریق 10 واحد بین المللی ویتامین E در روز هجدهم دوره جنینی سبب افزایش ایمنی سلولی در جوجه های گوشتی گردید ( Gore , et al , 1997) .
-اثر ویتامین E بر روی متابولیسم اسید آراشیدونیک و هدایت آن به سمت سنتز پروستاگلاندین و لوکوترین ها (Blumberg , 1994 ) .
-نقش ویتامین E در میزان بقای سلول ها در محیط تیموس ( Forrest et al , 1994) .
-اثر مثبت ویتامین E بر روی تمایز لمفوسیت T در طحال ( Erf et al ,1998) .
-ویتامین E با تقویت سیستم ایمنی ، اثرات سوء سموم قارچی را بر روی سیستم ایمنی کاهش می دهد (Prakash et al , 2000) .
-افزایش فعالیت بیگانه خواری سلول های دفاعی در اثر تجویز ویتامین E ( Gonzalez , et al , 1995)
-اثبات نقش ویتامین E در افزایش فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژ در مراحل اولیه رشد جوجه های گوشتی ( Konjufca et al , 2004) .
-استفاده از ویتامین E به عنوان ادجوان واکسن های کشته ( Barman, 2005) .
-اثبات توانایی ویتامین E به عنوان تحریک کننده تولید ایمونوگلوبولین A در مخاط روده و افزایش ایمنی روده ای ( Muir et al , 2002) .
-بهترین نتایج افزایش ایمنی ناشی از ویتامین E در مقادیر 25 تا 50 واحد در کیلوگرم مشاهده شد و سطوح بالاتر اثرات کمتری بر روی افزایش ایمنی دارا بودند (Leshchinsky , et al , 2001) .
-ژنتیک نقش مهمی در پاسخ جوجه ها به افزایش ویتامین E در افزایش ایمنی دارا می باشد ( Yang .2000)
لازم به ذکر است در برخی از تحقیقات عدم تأثیر مثبت ویتامین E بر روی سیستم ایمنی گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ممکن است عوامل مختلفی از جمله ژنتیک ،استرس و میزان ویتامین E در جیره پایه در متفاوت بودن گزارشها مؤثر باشند. همچنین میزان ویتامین E مورد نیاز در NRC فقط برای جلوگیری از بروز نشانه های کمبود ویتامین به علت اثرات تخریبی اکسیداسیون و کاهش باروری است و هرگز احتیاجات لازم برای تحریک و تقویت سیستم ایمنی را تأمین نخواهد ساخت ( Leshchinsky , et al , 1999) .
مثبت ویتامین E بر روی تمایز لمفوسیت T در طحال ( Erf et al ,1998) .
-ویتامین E با تقویت سیستم ایمنی ، اثرات سوء سموم قارچی را بر روی سیستم ایمنی کاهش می دهد (Prakash et al , 2000) .
-افزایش فعالیت بیگانه خواری سلول های دفاعی در اثر تجویز ویتامین E ( Gonzalez , et al , 1995)
-اثبات نقش ویتامین E در افزایش فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژ در مراحل اولیه رشد جوجه های گوشتی ( Konjufca et al , 2004) .
-استفاده از ویتامین E به عنوان ادجوان واکسن های کشته ( Barman, 2005) .
-اثبات توانایی ویتامین E به عنوان تحریک کننده تولید ایمونوگلوبولین A در مخاط روده و افزایش ایمنی روده ای ( Muir et al , 2002) .
-بهترین نتایج افزایش ایمنی ناشی از ویتامین E در مقادیر 25 تا 50 واحد در کیلوگرم مشاهده شد و سطوح بالاتر اثرات کمتری بر روی افزایش ایمنی دارا بودند (Leshchinsky , et al , 2001) .
-ژنتیک نقش مهمی در پاسخ جوجه ها به افزایش ویتامین E در افزایش ایمنی دارا می باشد ( Yang .2000)
لازم به ذکر است در برخی از تحقیقات عدم تأثیر مثبت ویتامین E بر روی سیستم ایمنی گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ممکن است عوامل مختلفی از جمله ژنتیک ،استرس و میزان ویتامین E در جیره پایه در متفاوت بودن گزارشها مؤثر باشند. همچنین میزان ویتامین E مورد نیاز در NRC فقط برای جلوگیری از بروز نشانه های کمبود ویتامین به علت اثرات تخریبی اکسیداسیون و کاهش باروری است و هرگز احتیاجات لازم برای تحریک و تقویت سیستم ایمنی را تأمین نخواهد ساخت ( Leshchinsky , et al , 1999) .
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار