جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست تكنيك ها و روشهاي تشخيص آفلاتوكسين ها در غذاهاي دام و طيور
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

8 اسفند 1386 - 15:27
نويسنده پيام
DVM
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 29 بهمن 1385
پست: 437

عنوان: آفلاتوكسين ها در غذاهاي دام و طيور پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

مقدمه

آفلاتوكسین ها به گروهی از مواد اطلاق می شود كه فوق العاده سمی بوده و از متابولیت های ثانویة سرطان زا محسوب می شود . این مواد توسط سویه های خاصی از آسپرجیلوس فلیووس[1] و آسپرجیلوس پرسایتیكوس[2] تولید می شود. آفلاتوكسین به چهار گروه عمده B1 ، B2 ، G1 و G2 تقسیم بندی می شوند و شكل ساختمانی آنها تعیین كنندة درجة سمیت آنها در بدن می باشد (3).

از عوامل مؤثر در تولید آفلاتوكسین ها می توان به عوامل ژنتیكی و محیطی مانند نوع قارچ ، نوع سوبسترا ، رطوبت ، دما ، زمان ، رشد و بلوغ محصول ، صدمات ، تهویه، ذخیره سازی ، فرایند ، نور و PH اشاره كرد. ولی باید توجه كرد كه رشد قارچ های آسپرجیلوس لزوماً به مفهوم تولید آفلاتوكسین ها نمی باشد (3).روش های تعیین آفلاتوكسین ها

این روش ها عموماً به صورت فیزیكو شیمیایی بوده و شامل مراحل نمونه برداری ، استخراج ، رسوب، تصفیه ، جداسازی و كمّی كردن می باشد. آفلاتوكسین مواد غذایی مشكوك پس از نمونه برداری مناسب ، به یكی از دو روش CB و BF كه به ترتیب با كلروفورم و متانول صورت می گیرد ، استخراج شده و سپس ناخالصی های آن توسط تركیبات مختلف رسوب داده می شود . پس از این مرحله محلول آفلاتوكسین استخراج شده توسط حلال های مناسب مانند كلروفورم از نظر چربی ها ، كربوهیدرات ها و رنگدانه‌ها تصفیه می شود .در مرحلة جداسازی از روش های مختلف مانند TLC[3] و HPLC [4] استغاده می شود . در روش TLC نمونة تصفیه شده ، با حجم مشخصی از محلول های بنزن و استونیتریل حل شده و پس از این مرحله برای نقطه گذاری روی پلیت های كروماتوگرافی استفاده می شود . پس از نقطه گذاری ، درخشندگی نمونه های مورد آزمایش و شاهد ، زیر نور UV[5] باهم مقایسه می شوند . در روش HPLC برای جدا سازی آفلاتوكسین ها از كروماتوگرافی جذبی استغاده می‌شود . ذرات آفلاتوكسین نمونة مشكوك ، بر اساس تفاوت در درجة جذب به سطوح جامد ، جداسازی می‌شوند (1 و 2)روش كار با TLC

برای انجام این آزمایش ابتدا به نمونة آسیاب شده ، متانول و هگزان نرمال اضافه شده و عمل شیكینگ[6] و سانتریفوژ[7] روی آنها انجام می گردد. در حین این مراحل می بایستی آفلاتوكسین موجود با متانول حل شده و ناخالصی ها از قبیل تركیبات غیر از آفلاتوكسین ها خارج شده باشند. ولی همراه با آفلاتوكسین ها ، سموم دیگر و رنگدانه ها نیز حضور دارند. لذا به نمونة باقیمانده كه همراه با متانول است ، كلروفرم افزوده شده و در واقع آفلاتوكسین ها كه در متانول حل شده اند ، به كلروفرم انتقال داده می شوند. برای حذف رنگدانه ها ، از فلئوروسیل و سلفات سدیم استفاده می گردد. عصارة آبكی در بن ماری تبخیر داده شده و بدین طریق كلروفرم خارج می گردد. به عصارة خشك ، بنزن و استو نیتریل افزوده شده و از محلول بدست آمده كه دارای غلظت خاصی از آفلاتوكسین ها بود ، برای نقطه گذاری روی صفحات كروماتوگرافی با لایة نازك استفاده می شود. محلول های نمونه و استاندارد ، توسط سرنگ های مخصوص روی صفحه كروماتوگرافی نقطه گذاری شده (شكل) و درخشندگی آنها زیر نور UV باهم مقایسه می شوند (1 و 2).شكل ، نقطه گذاری و كروماتوگرافی برای تعیین شدت درخشندگی نمونه در مقایسه با استاندارد

References:

1- بی نام. 1378. آفلاتوكسین ها. شمارة استاندارد 2707، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

2- Leitao, J., J. R. Bailly and G. De Saint Blanquat. 1992. In: L. M. L. Nollet. (ed.) Food Analysis by HPLC. Marcel Dekker Inc.

3- Salunkhe, D. K., R. N. Adsule, N. Padule. 1987. Aflatoxines in foods and feeds, Metropolitan Co.


[1] - Aspergilus flavus

[2] - Aspergilus parasiticus

[3] - Thin layer chromatography

[4] - High performance liquid chromatography

[5] - Ultra violet

[6] - Shaking

[7]- Centrifugating
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار