جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست ژنتيك و نانوبيوتكنولوژي بايد ها و نبايد هاي استفاده از دامهاي تراريخته
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

24 فروردين 1387 - 12:27
نويسنده پيام
vet mania
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 28 بهمن 1386
پست: 538

عنوان: بايد ها و نبايد هاي استفاده از دامهاي تراريخته پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

افزايش كارايي توليد در هر سيستم توليدي پايداري آن را در بردارد. ابداع روش هاي نوين مهندسي ژنتيك به پژوهشگران توانايي دست ورزي ژنتيكي در موجودات زنده و استفاده كارامدتر ازخزانه ژني آن را داده است. ازجمله اين روش ها انتقال ژن هاي مفيد به دام هاي اهلي است. انتقال ژن مانند هر پديده نوين ديگر موافقان و مخالفاني دارد. موافقان دقيق و سريع بودن اين تكنيك ها در ايجاد تغييرات ژني را از جمله دلايل موافقت خود و مخالفان تاثيرات سوء احتمالي ژنهاي منتقل شده بر سلامت ميزبان و مصرف كنندگان محصولات اين حيوانات تراريخته و محيط را از جمله دلايل مخالفت خود مي دانند.

پرورش دهندگان دام و طيور سال هاست كه به منظور استفاده ي كارا و سودآور از حيوانات پرورشي خود براي توليد محصولات بهتر با هزينه اي كمتر از روش هاي معمول
وسنتي پرورش انتخابي و تلاقي گري استفاده مي كنند. در اين روش ها تغييرات ايجاد شده در عملكرد ناشي از تغيير در ساختار ژنتيكي حيوانات پرورشي است.

مباحث پيرامون موجودات تراريخته از اواسط دهه 80 ميلادي و با توليد فرآورده هاي پزشكي مانند انسولين ومحصولات كشاورزي تراريخته مانند گوجه فرنگي آغاز شد. ابداع روش هاي نوين مهندسي ژنتيك افق هاي جديدي را فراروي پژوهشگران علوم زيستي گشوده است تا با شناسايي دقيق ژنها و محل آنها تغييرات مورد نظر در ساختار ژنتيكي موجودات زنده را با دقت بيشتري اعمال كنند.

توليد اولين حيوانات تراريخته به سال 1985 برمي گردد كه از آن سال تاكنون تغييرات اساسي در متدولوژي ايجاد گونه هاي تراريخته صورت گرفته است. يكي از جنبه هاي نوين اين زيست فناوري كاربرد حيوانات تغيير يافته به طور ژنتيكي يا تراريخته درتوليد محصولات جديد است. در راستاي برآورد اين هدف دانشمندان به شيوه هاي گوناگون سعي در توليد حيوانات تراريخته كرده اند.

راندمان سيستم هاي دامپروري در كشورهاي در حال توسعه پايين است و بيماري ها نيز از عواملي هستند كه كارايي توليد دردامپروري را كاهش مي دهند. استفاده از داروها و واكسن ها براي مبارزه با بيماري ها علاوه بر تاثيرات سوئي كه برخود حيوان مي گذارد و باعث ايجاد مقاومت نسبت به بسياري از داروها مي شود، سبب تجمع متابوليت هاي دارو درمحصولات توليدي مانند گوشت ، شير و تخم مرغ مي گردد كه مصرف آنها مي تواند عواقبي را براي مصرف كنندگان در پي داشته باشد.

يكي از مباحث مهم در مورد دام هاي تراريخته بحث ايمني محيطي و بهداشتي آنها مي باشد. ماهيت تصادفي انتقال ژنها نگراني هايي را به وجود آورده است. درنظر گرفتن عواقب
احتمالي تاثير اين حيوانات و محصولات حاصل از آنها بر محيط زيست و سلامتي انسان از جمله عواملي هستند كه در نظر گرفتن آنها در برنامه هاي انتقال ژن جهت بهره برداري
از محصولات توليدي حيوانات تراريخته ضروري است. مخالفان كاربرد محصولات تراريخته بر اين عقيده اند كه تغييرات حاصل از دست ورزي هاي ژنتيكي تصادفي بوده و ممكن است كه خطرات ناشناخته وغيرقابل پيش بيني را به همراه داشته باشند. مخالفان تصادفي بودن مكان ژن هاي وارد شده در ژنوم ميزبان، چند وظيفه اي بودن ژنها، خطرات انتقال افقي ژن هاي وارد شده در ژنوم ميزبان و احتمال توليد آلرژن هاي جديد ناشي از مصرف درازمدت محصولات تراريخته را از دلائل مخالفت خود مي دانند. اين ابهامات نشان مي دهد كه اثرات جانبي ناشي از بكارگيري اين فناوري هاي نوين نيز قابل انتظار است كه بر موجود زنده، مصرف كننده محصولات تراريخته و يا هر دو اثر سوء گذارد. در بسياري از حالات انتقال ژن محل ويژه ژن وارد شده در ژنوم ميزبان مشخص نيست، لذا ژن جديد در مكاني تصادفي روي ژنوم ميزبان جايگزين شده و ارتباط ژن هاي موجود در آن منطقه را قطع مي كند و از آنجا كه ژنها اثرات تجمعي و متقابل با يكديگر دارند ممكن است اثرات نامطلوبي بر موجود زنده بر جاي گذارند و يا منجر به توليد محصولاتي شوند كه براي محيط زيست مخرب باشد. مخالفان محصولات تراريخته با اذعان به اين كه علم مهندسي ژنتيك خدمات چشمگيري به بهبود زندگي بشر امروزه كرده است معتقدند كه استفاده نامطمئن از اين ابزارها مي تواند عواقب جبران ناپذيري را نيز به همراه داشته باشد.

ازطرف ديگرموافقان استفاده ازاين تكنولوژي آن را تكنيكي دقيق و جنبه اي نوين از روش هاي متداول اصلاح نژادي مي دانند و مدعي اند كه خطرات احتمالي ناشي از بكارگيري اين محصولات درمقايسه با محصولات اصلاح شده با روش هاي مرسوم به هيچ عنوان بيشتر نيست و دليلي ندارد كه بشر از منافع چنين فناوري هاي سودمندي بهره نبرد.

امروزه اين بحث ها از حوزه علوم كشاورزي و بيوتكنولوژي نيز پا را فراتر گذاشته و به عرصه هاي علوم محيطي، اقتصادي و حتي سياست نيز كشيده شده است.

گفتني است، روش هايي كه تاكنون براي ايجاد حيوانات تراريخته استفاده شده ناكارآمد و گران قيمت هستند. با وجودي كه تلاش هاي زيادي براي ايجاد حيوانات تراريخته كارا شده است متاسفانه كاربرد كارآمد آنها فقط به استفاده از آنها در علوم پزشكي ( مانند توليد پروتئين هاي دارويي در شير حيوانات تراريخته) و زراعي محدود شده و استفاده از آنها در دامپروري به مقدار بسيار جزئي بوده است.

درحال حاضر تلاش پژوهشگران بر اين است كه بتوانند روش هاي ايجاد دام هاي تراريخته را به سمتي سوق دهند كه بتوان دام هايي با صفات مطلوب توليد كرد، ولي تاكنون كاربرد تجاري اين فناوري در عرصه اصلاح دام به وقوع نپيوسته است.

شايان ذكر است، در استفاده از فناوري انتقال ژن در دامپروري و ايجاد حيوانات تراريخته بايد نكاتي نظير درنظر گرفتن خطرات اكولوژيكي حاصل از حيوانات تراريخته بر محيط و موجودات ديگر، ايمن بودن محصولات حاصل از فناوري انتقال ژن و تاثير سوء نداشتن بر سلامت سامانه هاي زيستي و مصرف كنندگان اين محصولات، قانون مند كردن كاربرد فناوري انتقال ژن، انعطاف پذيري قوانين بطوريكه اين قوانين همگام با پيشرفت ها در آينده تغيير يابند و همچنين كاهش فاصله زماني بين ايجاد حيوانات تراريخته و تصويب قوانين مربوط به آنها به دليل گسترش سريع اين فناوري مورد توجه قرار گيرند.
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار