ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ǘ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

17 1389 - 7:41
nima
: 4 1384
: 816

: ǘ ΐ

ǘی ی ʘ ی ی یی یی یی . ی ی ی .

ǘی ی ی یѐی . ی ی ی یی . ی ی ǡ ی ی ی ی . یی یی ǘی . ی ǘی ی ی ی یی ی یԐ ϡ ی یی یی یی .

● ی΍

ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی. ی یی ی یǘی ǡ јی ǘی یی ی یی јی . Ԙ ǘی Ԙ ۶ ی ی . ǘیی ǘیی ی ی.

ǘی ی ʘ ی ی ǘ . ی ی ǐ . ǘیǡ ǘ ی ی . ی ی ϐѐ (ی) یی ی . ی ی (یʐی) ی ی ی یی ی ی.

● ǘی

ی ی ǘیǡ یی ǘی ی Әی ǘی ی ی ی ی ǘی ی .

ǎ ی یی ǎی Ԙی ی ی ј ǘی . ǘی . ی ǎ ǘیی ǎ ʘ ǎی ǎی ǎی ی .

ی ј ی ی .

ی ی ی یی ͘ ǘی Ԙ ی . ی ی ی ǘی .

ی یی Ҙی ی ǘی Ԙ ی ی یی .

ʐی ی یی ی ی ی ی ی DNA ی ی ی ی ǘی ǐ ی .

ی ی ی ی ی ی یی DNA ی

یی (۲۷ ۱۸۲۲ ۲۸ Ӂ ۱۸۹۵) ی یی ی (Dole) ی ی ǻ (Jvra) ی .

ی ی ی ی یی یϐی ی یی ی. یی یی ѻ ی . ی ی یی ی ǁ . ی یی ی ی ی ی . ( ی Pastevr ی ی . ) ی ی یی یی ی ی یی ǻ . ی ی ǘ ی ی . ی λ ی ǘی ی . ی ǘ ی یی ی ی ی ی ǻ .

ی Ԑ ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی . یی ی ی ی ی یی ی ی (۱۸۴۸) . ی یی Ԑ ѐ ی . یی یی ی 仡 یی Ԑ ۱۸۴۹ ی . یی ی ی ѐی ی. ی ی ی یی ی ݘ ی ی 满 ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ǘ .

ی ǘی (H. pylori) ی ی یی ی ی ی ی ۵۰ ی ی ی یییی ی. ی ی ی ی ی ѐی ی ʡ ی ی ǘی .

ی ی ی ی یییی ی ی ی ǘ یی . ǘ ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی Ȑ ی.

یی ی ی ǘی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ѐ ی ی. ی یی ی ǘ ی ǘ ی ی. ی ی ی ی ی .

● ی ی :H .pylori

ی ǘی ی یی Ԙ ی ی ی Ԙ S ی یԐی Ԙ ی ی ی ی ی ی .ی ی ی ǘی ی ǁیی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی.

ی ǘ یی ی . ی ی ی یϡ ی ی ی ی ǘی ی ی.

ی یی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ǘی . ی ǘی ی . ی ی ی ی 昡 ی ی ی ی ی .

ی ǘی ی ی ی .


● :

ی ǘی ی ѐی ی ی ی ی ی .ی یی јی ی .

یی ی ی یی .ی ی یʡ یی ی یی ییی ی .

ی ǘی ی یی ی یی ی ی یی .

● یی

یی یی ی ی ی یی ǘی ی ی یی . ی یی ǘی ی ǘی یی ی ی ی . ǘی یی یی ی ی ی ǘی ʐی . یی ǘی ی یی ǘی ی ی ی .

э یی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ǘی ی ی ی یی یی*[۱] ی ǘی ی ی ی .

ǘییی ی یی ی ی ϡ ی ǘییی ی ی ی ی ی یی . ی ی ییی ی ی ی ی ǘییی ی ی ی. ی ǘیی یی ی Mutant ی ی ی ی ی ی ی یی ... ی ǘیی .

ییсیی ǘی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǘی ʡ ۲ ی ۲۰ . ی ǘی ۱۸ ۵۴ ی . ی ی ی ی ی ۱۰۰۰ . ی ǘی ی یی ی .

یی ǘی

ǘی ی ѐیی ی ی . ی ی (ی یی). ی ی ǘی. ی ی ǘی (ǘیی یی) јی ǘ (ǘیی یی) . ی یی ی ی یی ی . ی ѐیی ی Algae (Ș) Fungi (э) (protozoa) ی (Plant) (Animals) ی ی . ی ی ی یǘی ی ی .


● ǘی

ǘ ǘی ی (cell envelope) ی ی ی یی ی ی (cell wall) ی ی ǘیی Ԙی ی . ی ǘی ی ی ی ی . یی ی (ǎ یی) ǘی ی. ی ی ی ی ییی ی ی ی ی . ǘی ی یی ی یی یϐی ی یی ی Ԙی .

ی ی ǘی ی ی . ی ی Ș ییی ی јی ی ی (Nucleoid) ی ی ی Ԙ ی ی . ی یی ی ی ی юی ی ǘی ی یییی ی ی ʐی . ی ی ی ی Ӂ ی ǘی ی .

● ی ǘی

▪ ǘیی

ی ǘی ʘ ی ی ǐ ی ی یی ϡ ǐ ی ی Ԙ ی ϡ ی ǐ ی یی сیی Ԙ ی ϡ Ӂی ǐ ی ϡ Ӂی ی ی .


● ǘیی ی ی ی

ی ǘی ی یی ی یی Ԙی ی Ԙی ی ی ϡ ǘیی ی ی . ی ǘی Ԙ ۶ ی сیی ی ی ی .

● ی ی ǘی

▪ ǎ (Flagella)

ǎ یی یی ی ی ј ی ی ی ǘی ی ی ǎ ی ی Ԙی . ی ǎ ی یی . ѐ ǎ ǘی .

● یی

یی یی ی ی ϡ ییی ی ۰.۰۰۴ ۰.۰۰۸ ی . ی ѐ یӘ ی ǘیی ی . ی Ҙ ǎ . ی ی یی یی ی .

● ǘی

ی یی ی یӘ ی . ی ی ی یی ǘی ی ی ǘ ی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی ǘی ی یی ی یی ی ی .


● ی

ی ۵۰ ی ی یی یی ی یی یی یی ی ی یی ی . ی یی ی ی јیی یی یی یی ی .


● (Cellenvelope)

▪ (Capsoles)

یی یی ی . ǘیی ی یی ی (Mucoid) ی (Smooth) ی . ǘیی یی (Rough) . ǐ ǘی ی ی (یییی) ʐ یی ی .

● ی ی

ی ی ǘی ی ی یی ی ی ǘی ی ی یʐی ی ی ی . ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی . ǘی یی (Gram stain) ی ی .

э یی ǘیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ǘیی ی ی یی یی (Poptidoglycan) ی ǘیی ی ی .


● ی یی

ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ǘی یی ی . ی ی ی یی یی ی ی . ی ϐیی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


● ی ǘی

ǘی ی ی ی یʐی ی ی یی ی ʘی ی ی. ی ǘی یی ی ǐ ی . ǐ ǘی ی ی . ǘی ی ǐ ی ǐ ی ǘی ی ی.

Ґی ی ییی یی Ԑی ی یی ǘی ی Ԙ Ԙ ی ی ی Ԙی ی Ӂ ی ی یی ی ی ی ǘی ю ی Ԙ юی یی ی .

ی ی یی ǘی Ӎیی ی (Escherichia coli) Ԙ ی ی ϡ ǘی Ԙ ی ی .

Ӂ ی ی ǘی ی ю ی ی یی ی یی ی ю یی ی ی ی ʐ 捘 ی .

ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی .

ی ی ǘی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی . ǘی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی.

ی ی ǘی ی ی Ԙی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ǘ یییی .

ی ǘ ی ی ǘی ȍ ی ی ǘی ی ی .


ی ی
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار