ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ȍ ϐ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

10 1387 - 11:46
DVM
: 29 1385
: 437

: ȍ ϐ ΐ

ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی Ґ ی ی ی ی . ی ی ی ʡ ی یی ی ǘ ی ی ϐی ی ی .
ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۹% ی . ی ی ی ی ی ѐ ϡ ǘی ی ی ی ۲ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی 捘 ی ی ی ی ی . ی ی ی ی . ʘی ی یی ǘ ی ی ی ی ی . یی ϡ ی ی ی ی یʡ یی ی . ی ϐی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ϐی
ی ی ی ǘ ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ϡ ی ی . ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی :
۱. ی ی ϐی
۲. ی
ϐی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی . ʘیѡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ѐ . ی ǘ ی юی ی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ȍ ی ј ی ی ی ی یی ˜ی یی ی ی ی ۲۰۰۲ ی ی ȍ ی ی ی ǘی ی .
:
ی ǘی ۱۳۳۰ ی ȍ ی ی ی . ۷۵ ی mu ی ۶۶۵ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یǍ ی ϡ ѐی. ѡ یی ی ی ی 捘 . یی ی (ی ) ۲۵۰ ی mu ی ی. ی ی ی ѐی ی یی یی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ȍ ی .
یی ی:
ی ی یی ی . (۱۰ ی) ی ی یی Ǎ ی ۲۵ ی ی ی ѐ . یی ی یی ی ی ی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۴% ی . ی ی ѐ ی ی ۴% ی ی. ی ѐی ی ی ی ѡ ی یӘ ی .
ی ی ȍ ی :
ȍ ی ی ۴ ی ۱۰ یی ی ی ی. ۱۵۰ ی ی ی . ی ی ی ی یی . ی ی ȍ ی ی ی یی ( ی ) ی . ی ی ی ی یی ی.
ی:
ی ی ی ی ی . ی ϡ ȍ ی ۸۶% ی. ȍ ی ۸/۲۸ یی ۲۱/۰ . ی ی ϐی . ی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ی یی ȍ ی ʐی ی ǘیی . ی ϐی ی ی (ی ی ی) یی یی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ȍ ی یی ی ) ی ی. یی ی ی یǡ ی ی یی ی ȍ ی ی ی . ی ی ی ی ی ȍ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ϐی . یی یی ی ǘیی ی ی . ȍ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .
ی یی یی:ی ی ی یی ϐی ی ȍ ی ی ϐی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ʘی ی ϐی ȍ ی ی ʘی یی ی ی ی ی.ی یی ی ی ǘ ی ی ȍ ی .
ی ی
Infofish International no. ۶/۲۰۰۴
ی ی ی ی
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار