ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ϐ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

11 1386 - 16:12

: 6 1385
: 202

: ΐ(19 ) ʐ :

10 ی ی . ی ی. ی ی ی ی Ԙ ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ Ԙ . ی ی ی Ϙ ی ی ی ی . یی Ԙ Ϙ یی . Ϙ ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی . یԐی ی ی ی ی . ی ی ی Øی ی ی . ʘی ی ی ی ی یی ѐی ی ӁӐی ی . ی ی ی ʐی ی ی ͘ی :


- ی Ϙ Ԙ ی ی ی یی ی ی ی. یی یی یǁی ی ی ی . ی ی یی Ԙ ی ی ی ی ییϿ
ی. 57 Ԙ ی ی () Ԑ ی Ԙی . یی ی ی . ی ј ی ی ی ییی ی 65 ی ی ی ی ی . ی یی ی Ș . ی ی یԐ یی یی ی ی 8 ی ی Ϙ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ǘ ی .
- ی Ϙ ی Ԙی Ԑ ی ی ی یϿ
ی ی ی ی . ی Ԙ . ی ی یی ی یی ی .
- یی ی ی ی یی ی Ͽ
ی Ϙ ی ی . ی یی ی Ϙ ی ی . ی Ϙ ی ی . ی Ϙ ی Ԙی یی . ی Ϙ ی .
- ی ی یی Ԙی یϿ
یی یی یی یی ی ی.
- ǐ یی ی ی ی ی. یی ی یʿ
ی . ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی . ǐ ی ی ی Ȑی .
- ی Ϙ Ԙ ی یی ی Ͽ
ی Ԙ ی ی ی ی . Ԙی ی. Ԙ ی یԐیی . Ԙی ی ی . ǐ ی ȁی ی ی. یԐیی . ی یԐیی ی یی . ی ی ی ی ی Ԙ یی Ԙی . یی ϐی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی . ی ی ی ǘیی یی ی ی یی . ی ی یԐیی .
- یԐیی ی. ǐ ی ی ی ی یی.
یԐیی ی ی . یԐیی ی . یԐیی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ʐی ی ی . ی ʐ MRI ی ی ی ی ʐی ی ی . یԐیی یی ی ی ی ی ی ی . ی ǘیی یی ی.
- ی . ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی یѿ
ی یی یی ی ی ی. ی ی یی یی یی ی ی ی . ی ی یی ϐ ی یی. ی یی یی ی ǘ ی B ی ی ѐی . ی ی ی ی. ی یԐیی یی ی یی ی ی یی ی ی ی.


- ǐ ی ی ی یی یی ی ʐ ȁی.
یی Øی ی . ی ی ی . ی ی ی ی یی یی ی ی یԐیی ی یی. ی ی ی .
- ی Ԙ ی Ґی یʿ
ی ی ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی юی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی! ی ی ی . ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی. ی ی ی ی э ی. Ԙی . ی . ی ی .
- ی ی یʿ
ی ј ی ییی ی ی ی ی ی Ϙ ѐی . ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی. ی ی یی ی ی Ϙ ѐی ی یی ی یی ѐ . ی ی Ϙ ѐی ی ی . ی ی ی ی ǘیی ی ی Ԙ . یی Ȑی ی یѿ ی ی Ԙ ی ی ی ی ѐ ی ی ǐ ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ϐیی . ی ϐیی ی ی ی یی . ی ѐی یی ی ی ی . ی ی Ԙ ی . ی ǘی ی ی . ی یی ی 200 ی ی ی Ԙ ی یی 2500 ی ی ی. ی ی یی ی ی. ی ی یی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ! ی . ی ی ʿ ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی یی .
- ی !
ی ی یی . ی ی ی . ی ϐیی ی ی ی . Ԙ یʿ ی Ϙ ی . ی . ѐ . ی Ϙ !!! یی ! ǐ ی ی . ϐی ی . ǐ ی ی ی ȍ ی с ی. ی ی یی ȍ ی ی ی ی ی!!! یی ی ی . یی ی یی ی ی . ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی .
- ی ی!!! ݘ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی
ی ی ی ی. ی ی یی ی ǐ Ԙ ی Ԙ ی ی . ی ی Ԙ ی ی . ی Ԙ ی ی یی یی Ԙ یی ییی ј ی . یی ی ی ǁیی ی ی ی. ی ی ی ی ی ǁیی ییی ǐی ی ی ی 8 Ԙ ی Ԙی ی ی ی . ѐی یی Ԙ . ی . ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی ی یԐیی ی ی. ی ǘیی ی ی ǘ ی ی ی 30 ی 40 ϐی ی ی یی . ی ی ی ԁی Ԙ Ԙ ǘ ی ی ی ی. ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ǘ یی ی یی ѐ . ی یی یԐیی ی .
- ی Ϙ ی ی ی ی ѐ ی ی Ԙی ی ی ی ی .
ییی ی یی ی ی Ԙ . ǐ ی ی ی ی ی 捘 ј ی . ی ی ی ǐ Ԙ ی ی .
- یی یی ی یی ی ی ʐ ی ی ی :
ی Ԙ ʘی ی . ʘی ی ی. ی!!!
- Ԙ ی یی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Ϙ ی Ԙی ی یی.
ӁӐ یی ی ی.
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار