جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست طيور و پرندگان زينتي كنترل آسيت در جوجه هاي گوشتي
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

29 بهمن 1386 - 2:21
نويسنده پيام
vet mania
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 28 بهمن 1386
پست: 538

عنوان: كنترل آسيت در جوجه هاي گوشتي پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

آسيت بيشتر در اثر ناراحتي مزمن يا احتقاني قلب است، جايي كه نيمه راست قلب يا عمل تلمبه اي،خون را به ششها منتقل مي كند. عواقب اين ضايعه احتقاني قلب،جمع شدن مايع شفاف و بيرنگ در محوطه شكمي است و نتيجة آن، ايجاد ناراحتي در حين حركت است. در شرايط حاد، مايع شفاف به ساير نواحي نفوذ كرده ومنجر به تلفات در جوجه ها مي گردد. در شرايط مختلف تلفات تا سن 6 هفتگي، بين 2 تا 10 درصد متغير است.
پيشرفت آسيت:
در واقع پيشرفت آسيت يا تجمع مايع يك ضايعه مكانيكي در دستگاه قلبي عروقي است، قلب يك عضو تلمبه كننده اصلي خون مي باشد كه باعث گردش خون در تمام اعضاي بدن مي گردد. گردش خون سبب رساندن اكسيژن و مواد غذايي و حذف و انتقال دي اكسيد كربن و ساير مواد مضر از اعضاي بدن مي شود. در حالت طبيعي عضلات اسكلتي متناسب با اندازه ششها بزرگ مي شوند و ظرفيت تلمبه اي قلب نيز تحت شرايط طبيعي و ميزان احتياجات فيزيولـوژيكي اعضاي بدن ميباشد. درانتخاب ژنتيكي گله هاي گوشتي به اين نكته اهمي داده مي شود كه بافت عضلاني بدون بدون تناسب با ديگر اعضاي بدن رشد رشد بيشتري داشته باشند. بنابر اين جوجه هايي با توده عضلاني بيشتر توليد مي گردند. در حالي كه 25 درصد ( نسبت به حالت طبيعي ) كمبود ظرفيت ششي در اين جوجه ها مشاهده خواهد شد. با وجود توده هاي عضلاني بيشتر، به ميزان خون بيشتري نياز مي باشد تا اكسيژن و مواد غذايي ضروري را تأمين و دي اكسيد كربن و سموم متابوليسمي را منتقل كند. در پاسخ به اين نياز،سمت راست قلب خون بيشتري را از ميان شش ها تلمبه نموده ولي اندازه ششها متناسب با توده عضلاني رشد نيافته است. بنابراين به مازاد خون در گردش،اجازه عبور نخواهد داد. با اين حال حجم خون اضلفي از ششها عبور مي كند و يك افزايش فشار خون سرخرگي از قلب به ششها خواهيم داشت. افزايش فشار خون باعث گشاد شدن بطن راست شده در نهايت باعث گشاد شدن دريچه هاي قلب مي گردد. دريچه ها قادر نخواهند بود كه خوب بسته شوند و بالاخره خون تلمبه شده عقب ميزند.بنابراين مقداري از اين خون عقب زده شده، از سرخرگها به درون سياهرگهاي اصلي پس زده و فشار آنها نيز بالا مي رود. افزايش فشار خون در كبد (مهمترين اندام تصفيه كنندة خون سياهرگهاي قلب) باعث آسيب شديد و تورم سلولهاي كبدي مي شود.اين افزايش فشار خون، سبب ايجاد فشار جدي به پلاسماي خون شده و باعث عبور پلاسما از درون رگهاي خوني و بافت هاي سست شدة جدار رگها گرديده و پلاسما در داخل محوطه شكمي تجمع مي يابد. نفوذ پلاسما در محوطه شكمي ادامه يافته و در نهايت غلظت خون بالا رفته و براي عبور خون غليظ از مويرگها نياز به فشار خون بيشتري است. اين امر سبب تشديد ضايعه گرديده و بازخور مثبت ايجاد مي كنند.
علت آسيت
علت اساسي آسيت ژنتيكي است و در جوجه هاي با سرعت رشد بالا ، ديده مي شود. شرايط غير عفوني فقط به خصوصيات فردي جوجه ها بستگي دارد و اين شرايط ژنتيكي باعث يك سري ضايعات متابوليكي و فيزيولوژيكي مي شود كه تحت تأثير عوامل تغذيه اي قرار مي گيرد. معمولا" آسيت در جنس نر( از سن سه هفتگي به بعد) بيشتر ديده مي شود.
كنترل آسيت
كنترل آسيت فقط از طريق انتخاب ژنتيكي به انجام مي رسد كه يك روند آهسته است و امكانپذير نيست مگر اينكه شاخص مهمي مثل افزايش رشد را از دست بدهيم تا كنون كنترل از طريق ژنتيكي تنها توسط كنترل عوامل ايجادكننده آسيت در گله هاي تجارتي امكانپذير بوده است. آزمايشهاي تجربي در شرايط جغرافيايي مختلف، باعث كشف يكسري عوامل تشديد كننده آسيت شده است. همچنين ثابت شده عوامل كشاورزي و مديريتي، همه نژادها به طور يكسان نتيجه آزمايش را از نظر درجه تلفات نشان نمي دهند. در هر حال تلفات ناشي از آسيت در همه نژادها قابل مشاهده مي باشد. بنابر اين انتخاب نژادهاي گوشتي با درصد استعداد پايين ژنتيكي به آسيت، ممكن است مطلوب باشد، بخصوص در مناطقي كه شرايط جغرافيايي به گونه اي باشد كه نتوانيم به طور كامل بيماري را كنترل يا حذف كنيم. قابليت ابتلاء به بيماري در جوجه هاي نر بيشتر از ماده ها است و تنها علت آن استعداد سرعت بيشتر در نرها مي باشد.در مورد تأثير هورمونها بخصوص هورمون رشد با منشأ تيروئيدي در روند ايجاد بيماري، تحقيقات همچنان ادامه دارد. بدنبال اين نقطه تجربي به صلاح است كه جوجه هاي گوشتي نر تحت شرايط مديريتي و محيطي مطلوب تحت نظر و توجه بيشتري باشند. ارتباط آسيت با برونشيت عفوني عفونت برونشيت ويروسي در همه گله هاي جوجه گوشتي به صورت تك گير است و سيماي اصلي اين عفونت چنين است: 1- ويروس داراي حدت واگيري نسبتا" زيادي است.2- دوره كمون بيماري كوتاه است. 3- بيماري به سرعت در گله منتشر مي شود. 4- طول دوره بيماري 15-10 روز است. 5- اندامهاي اصلي مورد حمله ويروسي نايژه ها، ششها و كليه ها هستند. 6- جوجه هاي گوشتي نر بيشتر حساس هستند. 7- درصد تلفات در جوجه هاي نر بيشتر است. 8- حساسيت به بيماري با افزايش درصد پروتئين جيره طيور، بيشتر مي شود. 9- هواي سرد و يا كوران حساسيت به عفونت را بيشتر مي كند. 10- پادتن هاي مادري پرنده را عليه عفونت طبيعي محافظت مي كنند. ار آنجايي كه عفونت برونشيت تك گير است بنابر اين تمام گله هاي تجارتي بوسيله واكسن تخفيف حدت يافته برونشيت عفوني يك يا دو بار واكسينه مي شوند و ويروس موجود در واكسن همان اندامهاي هدف را تحت تأثير قرار مي دهد. تجربه نشان داده در گله هايي كه واكنش به واكسن شديد وطولاني است، تلفات ناشي از آسيت بيشتر است( بخصوص در نرها). عكس العمل نسبت به واكسن،در شرايط سرد خيلي شديد است. بخصوص مواقعي كه درجه حرارت محيط كمتر از حد مجاز است، بروز آسيت نيز بيشتر ديده مي شود. در آزمايش نشان داده شده در مواردي كه عارضه آسيب شناختي برونشيت شديدتر است تلفات ناشي از آسيت نيز بيشتر گرديده است. اثر واكسن ممكن است در ارتباط با گونه هاي بخصوص از ويروس واكسن باشد كه در واقع در ارتباط با بيماريزايي و آسيبهاي شديد به بافت ريه است. بنابر اين واكسن مرحله دوم ممكن است براي جلوگيري از بروز آسيت مؤثرتر باشد زيرا واكسن ويروسي ممكن است محافظت كافي عليه سويه هاي مزرعه فراهم نكرده و در جلوگيري از عفونت طبيعي باقي بگذارد بخصوص اگر واكسيناسيون عقب بيفتد.
محيط
آزمايشات تجربي نشان مي دهد كه قرارگرفتن طيور حتي در شرايط سرد محيطي براي مدت كوتاهي باعث بروز آسيت مي شود. در شرايط سرد هنگام جوجه درآوري يا مواقع حمل ونقل جوجه ها و يا حتي دماي ناكافي دستگاه جوجه كشي نيز باعث ايجاد آسيت مي شود.
نور
در شرايطي كه نور بصورت متناوب تا 23 ساعت در شبانه روز است، تلفات افزايش يافته و براي جلوگيري از تلفات مي توان ساعت تاريكي را افزايش داد. نور مداوم به طيور اجازه مي دهد كه مقدار غذاي بيشتري خورده و بالطبع ميزان رشد بالا رفته و بروز آسيت در پي خواهد داشت. در حاليكه ميتوان با دادن ميزان تاريكي كنترل شده از بروز آن جلوگيري كرد.
سديم كافي جيره
سديم بعنوان عنصر معدني كم نياز (ميكروالمنت) در جيره ضروري است و عموما" به صورت كلريد سديم يا بيكربنات سديم در غذاي طيور گوشتي اضافه مي شود. اثر افزايش سديم به جيره بخصوص در مرحله رشد، باعث افزايش احتمال آسيت در طيور است كه ايجاد آن در اثر افزايش حجم خون و بنابراين افزايش فشار خون است. كاربرد تجربي الكتروليت ها در جيره بخصوص در مواقع ابتلا به نفروز ناشي از عفونت ويروسي يا برونشيت عفوني حتي در مواقع افزايش استرس، باعث افزايش تلفات مي شود. بنابراين تنظيم الكتروليت ها يا در اصل بالا بردن سطح سديم در جيره بايستي با دقت تمام انجام شود بخصوص در نژادهايي كه احتمال بروز أسيت در آنها نيز بالا است.
سن گله توليدكننده تخم مرغ جوجه كشي
گزارشي از يك مشاهده تجربي نشان مي دهدكه احتمال آسيت در طيور گوشتي كه از تخم مرغ هاي مادر 28 هفته ايجاد شده اند، زياد است.آسيب در گروهي از طيور گوشتي كه جثه نسبتا" كوچك دارند و بالطبع اعضاء داخلي بدن آنها (شش ها) نيز در روز اول كوچك است ولي سرعت رشد در آنها بالا بوده، بيشتر ديده مي شود كه علت آن به ميزان احتياجات فيزيولوژيكي زياد و همچنين نياز به كسب اكسيژن بالا و مواد غذايي است.
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار