جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست طيور و پرندگان زينتي شاخص شكل تخم مرغ
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

21 اسفند 1386 - 12:41
نويسنده پيام
ardalan
مدير سايت
مدير سايت


عضو شده در: 26 اسفند 1383
پست: 953

عنوان: شاخص شكل تخم مرغ پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

شاخص شكل تخم مرغ به عنوان نسبت حداكثر عرض تخم مرغ به طول آن تعريف مي‌شود ودر كل دوره جوجه‌كشي ثابت مي‌ماند. اين ويژگي در مراحل اوليه جوجه‌كشي تا زمان جوجه‌در آوري مهم مي‌باشد. محققين مختلف گزارش كرده‌اند كه تخم مرغ‌هايي كه داراي شكل طبيعي هستند جوجه در آوري بالاتر نسبت به آنهايي كه داراي شكل غير طبيعي هستند دارند که اين امر مي‌تواند به اين دليل باشد كه تغييرات جنيني در مراحل انتهايي جوجه‌كشي در جهت محور تخم مرغ رخ مي‌دهد. تخم مرغ هاي با ريك و يا خيلي بيضي مانع از چرخش جنين در داخل تخم مرغ مي شوند. همچنين اين محققين گزارش كردند كه تخم مرغ‌هاي بيش از حد گرد ميزان جوجه‌درآوري پايين تري نسبت به تخم مرغ‌هاي دراز دارند. در مطالعه‌اي كه بر روي تخم بلدرچين انجام شد مشاهده گرديد که همبستگي فنوتيپي بين وزن تخم بلدرچين و شاخص شكل آن منفي (22/0-) مي‌باشد. مطالعات قبلي نيز يك همبستگي منفي بين شاخص شكل تخم بلدرچين و ميزان جوجه درآوري تخم‌ هاي بارور نشان داده است. در ادامه تحقيقات انجام شده بر روي تخم بلدرچين رابطه بين شاخص شكل تخم بلدرچين و تلفات جنيني نيز بررسي شده است. بين تلفات اوليه جنين و شاخص شكل تخم بلدرچين، همبستگي مثبت (r=0/109, P<0/064). و بين تلفات انتهاي جنيني و شاخص شكل تخم بلدرچين همبستگي منفي (r=-0/17, P<0/78 ) وجود دارد. همچنين بين كاهش در محتويات تخم بلدرچين در طول دوره جوجه‌كشي و طول و عرض تخم بلدرچين همبستگي منفي وجود دارد ( به ترتيب 072/0-136/0-). وزن جوجه‌ یک روزه نيز همبستگي مثبت و معني داري با وزن تخم بلدرچين (r=0/77) ، طول تخم (r=0/31) و عرض تخم(r=0/33) و همبستگي منفي ولي غير معني‌‌دار با شاخص شكل تخم بلدرچين (r=0/12) دارد. اين يافته‌ها پيشنهاد مي‌كند كه افزايش در هر يك از متغيرهاي ذكر شده مي‌تواند موجب افزايش وزن جوجه یک روزه شود. اما در انتخاب تخم مرغ‌هاي كشيده‌تر بايد دقت شود چون تخم مرغ‌هاي كشيده‌تر مشكلاتي را در طول دوره جوجه كشي ايجاد مي‌كنند.
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار