جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست ژنتيك و نانوبيوتكنولوژي معرفي مجموعه ژني كانديدا براي كيفيت و تردي گوشت
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

24 اسفند 1386 - 2:25
نويسنده پيام
DVM
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 29 بهمن 1385
پست: 437

عنوان: معرفي مجموعه ژني كانديدا براي كيفيت و تردي گوشت پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

معرفی مجموعه ژنی كالپاین(Calpain)كالپاستاتین(Calpastatin): ژنهای كاندیدا برای كیفیت و تردی گوشت
از جمله عمده ترین مسائل جهانی در ارتباط با بازاریابی، فروش و صادرات گوشت، همانا كیفیت گوشت تولیدی و مطابق با ذائقه های مختلف مصرف كنندگان ، می باشد. در قزن اخیر، صنعت پرورش و تولید حیوانات گوشتی به سوی تولید گوشت بدون چربی، تولید بیشتر و نتیجناً افزایش گوشتهای مطبوع و حاوی تردی كافی ، حركت می كند. امروز توجه به تردی گوشت(Meat tendeneness) از مواردی است كه همواره شركتهای تجاری جهانی را در یافتن راهكارهای مناسب در جهت ارتقا كیفیت این پارامتر، به رقابت واداشته است.
از مشكلات كنونی در این رابط، فقدان روش طبقه بندی صحیح لاشه، بر اساس تردی نهایی گوشت می باشد. روشهای پیشنهادی اخیر نظیر سیستم طبقه بندی USDA به میزان كافی در پیش بینی تردی گوشت كارآئی ندارند و بنابراین نیاز به روشهایی جدید كه بتواند گوشت را از لحاظ تردی رتبه بندی نمایند، همواره احساس شده است. بكارگیری روشهای ابداعی جدید در كنار روشهای سنتی قبلی و معمول رتبه بندی گوشت، قطعا در بهبود كیفیت و تردی گوشت موثر واقع خواهند گردید.
از جمله پارامترهایی كه قبل از ذبح دامهای اهلی، بر تردی و كیفیت گوشت موثر می باشد، می توان به تغدیه، استرس، ژنتیك، جنس، مدیریت اشاره كرد. و از جمله فاكتورهایی كه پس از ذبح حیوان با تردی و كیفیت گوشت نهایی مرتبط هستند ، می توان زمان پیری پس از جمود نعشی، تحریك پذیری الكتریكی ماهیچه، pH ، لرزش ماهیچه در موقع ذبح، مقدار رگ وپی، دفعات انجماد و ذوب گوشت و بالاخره روشهای پخت گوشت را نام برد. Koohmari و همكاران (1994) گزارش كردند كه در یك نژاد بخصوص، 30 درصد تنوع فنوتیپی موجود در تردی گوشت ، مربوط به سهم اثر ژنتیك افزایشی می باشد و هفتاد درصد بقیه به اثرات محیطی و ژنتیك غیر افزایشی مربو ط می شود. از دیدگاههای پیشنهادی قرن حاضر برای بهبود خصوصیات گوشت، بررسی و مطالعه مكانیزمهای بیو شیمیایی تجزیه ماهیچه در سطح مولكولی می باشد. در سال 1976، اولین پروتئین از خانواده ای تحت عنوان مجموعه پروتئینهای كالپاین، شناسائی شد كه در تجزیه ماهیچه و گوشت پس از ذبح، نقش كلیدی را بر عهده دارد. سیستم كالپاین یك مجموعه پروتئینی پروئتولیتك و سیتو سو لیك می باشد كه وجود آن در همه سلولهای عضلانی ثابت شده است. این سیستم شامل پروتئازهای طبیعی وابسته به كلسیم، می باشد كه نقش اساسی در رشد ماهیچه و تردی گوشت ذبح شده دارند. كالپاینها را عامل شروع كننده تجزیه ماهیچه های میوفیبریل، می دانند. بطور كلی آنزیمهای كالپاین از طریق كنترل تجزیه میوفیبریلها در طول حیات حیوان، رشد ماهیچه را تحت كنترل دارند و پس از كشتار، از طریق تجزیه كردن Z-Disk های موجود در ماهیچه اسكلتی و همچنین تضعیف پیوندهای موجود بین میوفیبریلها ، باعث تردی و بازارپسندی گوشت می شوند.
فعالیت كالپاینها وابسته به یون كلسیم (Ca2+) می باشد و همانطور كه اشاره شد این سیستم با پروئتولیز میوفیبریلها،كلیدی ترین نقش را در تردی گوشت ذبح شده ایفا می كنند. بطور كلی دو نوع كالپاین شناسائی شده است كه هر دوی آنها هترودایمر هستند و حاوی زیر واحدهای كوچك مشتركی می باند كه K30 و زیر واحد متفاوت بزرگتری با K80 می باشد. كالپاینAكه بهμ-Calpain معروف است در حضور 50 الی 100 میكرو مول یو ن كلیسم حاوی حداكثر فعالیت می باشد و كالپاین Bكه به M-Calpain معروف است در حضور یك الی 2 میلی مول یون كلیسم دارای حداكثر فعالیت می باشد.فعالیت كالپاین B نسبت به A بیشتر است. علاوه بر دو پروتئاز معرفی شده، آنزیم كالپاستاتین یكی دیگر از اعضای خانواده كالپاینها با نقشی متفاوت تر از بقیه شناسائی شده است كه به عنوان یك ممانعت كننده اختصاصی پروتئازهای وابسته به كلسیم عمل می كند و اخیرا نقش آن در رشد و لاغری و میزان ضایعات متعاقب كشتار دارد. بنابراین میزان و سرعت تردشدن گوشت تا حدود زیادی تحت تاثیر عملكرد آنزیم كالپاستاتین می باشد. بطوركلی این آنزیم به عنوان یك مدیفكاتور برای فعالیت كالپاینها محسوب می شود. گزارش تحقیقات مختلف حاكی از این مطالب است كه تقریبا 40 درصد از تنوع موجود در تردی گوشت به فعالیت آنزیم كالپاستاین در 24 ساعت اول بعد كشتار مربوط می باشد. بطور كلی دو مكانیسم عمده را به فعالیت كالپاستاتین مربوط می دانند: اول كاهش ترن اور (سنتز و تجریه) ماهیچه و متعاقبا افزایش رشد ماهیچه های اسكلتی و دوم كاهش فعالیتهای كالپاینهای ماهیچه پس از ذبح و كاهش تردی و كیفیت گوشت. اخیرا مقالات متعددی گزارش كردند كه فعالیت كالپاستاتین وراثت پذیری بالای را از خود نشان می دهد (23/0±70/0)و نتیجتا انتخاب بر علیه فعالیت كالپاستاتین ممكن است باعث بهبود تردی و كیفیت گوشت گردد. در حال حاضر علاقمندی زیادی به استفاده از آگونیست های مصنوعی از طریق خوراكی برای تفكیك دوباره مواد مغذی و در جهت تولید گوشت خالص و كاهش ذخیره چربی بو جود آمده است. این تركیبات مشتقات كاتكولامین هستند كه بعضی خصوصیت داروئی مشابه اپی نفرین دارند. اكنون به خوبی مشخص شده است كه بتا آگونیستها باعث تغییر تظاهرmRNA كالپاینها و كالپاستاتین می شود چرا كه تزریق این تركیبات باعث هیپرتروفی ماهیچه و جلوگیری از تجزیه شدن ماهیچه می گردد بنابراین این فرضیه قوت گرفته است كه این تركیبات با تاثیر بر ناحیه پزوموتور ژن كالپاستاتین تظاهر این ژن را تعییر می دهند. ژن كالپاستاتین در گاو در كروموزوم شماره هفت قراردارد و شناسائی جهشهای موجود در روی این ژن با استفاده از تكنیكهای RFLP و SSCP از جمله دیدگاههای جدید برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد این ژن می باشد. آخرین یافته های تحقیقاتی نشان داد كه الل C از ژن كالپاستاتین باعث افزایش معنی دار رشد بره ها و ایجاد حجم ماهیچه بیشتری می گردد.

Some Reference:
Palmer, T.et al.1999.Single nuclotide polymorphisms in an intron of ovine calpastatin gene. PERSONAL COMMUNICATION.
Bishop, M, D.et al.1993.Restriction fragment legth polymorphisms in bovine calpastatin gene.J.Anim.Sci.71.2277.
Parr, T.et al.1992.Changes in calpain and calpastatin mRNA induced by beta adrenegic stimulation of bovine skeletal muscle.EU.J.Biochem.208 (2). 333-9.
Kim, Y.S.et al.1992.Comparsion of calpain calpastatin and I activity in two different of porcine skeletal nucles.J.Anim.Sci.Supplment.
Bor-Rung.1991.Effect of age and castration on activity of calpain and calpastatin in sheep skeletal muscule.J.Anim.Sci.69: 1919-1924.
ترجمه:
مهندس آرش جوانمرد- مهندس نادر اسد زاده
فارغ التحصیل كارشناسی ارشد ژنتیك و اصلاح نژاد از دانشگاه تهران
كارشناس ارشد پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار