جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست ميكروبيولوژي كورينه باكتريوم
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

25 فروردين 1387 - 17:17
نويسنده پيام
nima
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 4 خرداد 1384
پست: 816

عنوان: كورينه باكتريوم پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

كورينه در زبان يوناني بمعناي كرز است . نوع غير بيماريزاي ان راديفتروئيد مي نامند

تشخيص كورينه باكتريوم ديفتريه :

1 - اسمير مستقيم : بااستفاده ازسواب ازحلق ياترشحات سطح غشاي كاذب اسمير مستقيم تهيه مي شود وبارنك اميزي البرت , بلودومتيلن يا كرم اسمير رامورد بررسي قرار مي دهند

بهترين روش رنك اميزي استفاده ازرنك اميزي البرت است دراين رنك اميزي باسيلها به رنك سبز وكرانولهاي متاكروماتيك (ولوتين) به رنك قهواي مايل به سياه مشاهده مي شود در رنك اميزي بلودومتيلن باكتري به صورت يكنواخت رنك نمي كيرد . دررنك اميزي كرم باسيل ها كرم مثبت وبه صورت الفباي جيني ديده مي شوند

نكته : درديفتروئيدهاي غيربيماريزادانه هاي ولوتين ديده نمي شود

نكته:باسيلهاي ديفتري رنك خود رابه سرعت درمجاورت محلول بي رنك كننده ازدست مي دهند بنابراين درهنكام رنك اميزي نبايد لام راز ياددرمجاورت الكل استن قرار داد

نكته : كلنيهاي كورينه باكتريومها به راحتي دراب ياسرم فزيولوزي حل نمي شوند

كشت : كورينه باكتريوم بي هوازي اختياري است وبراي جداسازي به محيطهاي غني شده نياز دارد براي كشت ازمحيطهاي زير استفاده مي شود :

- اكار خوندار : كلني به شكلهاي مختلف مشاهده مي شود وهاله بسيار ضعيف هموليز دراطراف كلني ديده مي شود .

تلوريت بتاسيم : اين محيط اكارخونداري است كه به نسبت 4./. به ان تلوريت اضافه شده است برروي اين محيط باسيل ديفتري وبعضي ازديفتروئسدها وكوكسيها قادربه رشدند . كلني كورينه باكتريوم ديفتريه بعد 24 ساعت به صورت خاكستري تاسياه مشاهده مي شود .

3 - لوفلر : بهترين محيط كشت مي باشد كلني بعد24 ساعت در37 درجهبصورت كلني هاي محدب كرمي رنك وبه اندازه 1 ميليمتر ظاهر مي شود .

4 - تينيسيدال : براي متمايز كردن كورينه باكتريوم ديفتريه از ديفتروئيدها استفاده مي شود كلنيها به رنك سياه باهاله خاكستري ظاهر مي شود .

نكته : محيط(Egg-Cystine Tellurite Broth (E.C.S.T يك محيط غني كننده براي جداكردن باسيل ديفتري ازناقلين است . اين محيط از سرم كاو , زرده تخم مرغ تلوريت بتاسيم ليسيتين و كلوكز تشكيل شده است .

تخمير قندها :

الف - محيطC.T.A) Cystine Trypticase Agar)

در 100 ميلي ليتر اب مقطر 2/95 كرم بودر محيط C.T.A ويك كرم قند مورد نظر حل كنيد بعد PH انرا به 7/2 برسانيد ودرشيشه هاي كوجك كه قبلابا اب مقطر شسته شده واستريل شده است تقسيم واستريل كنيدوبعداز كنترل مورد استفاده قرار دهيد . در صورت تخمير قند به وسيله باكتري وايجاد اسيد رنك محيط كشت ازقرمز به زرد تبديل مي كردد .

براي تائيد تشخيص ديفتري بايد اثبات شود كورينه جداشده قادر به توليد توكسين است . براي اين منظور مي توان ازروشهاي in-vitro و in-vivo استفاده نمود

تست الك : ازاين تست براي تاييد توكسين زايي باسيل ديفتري در استفاده مي شود .بدين منظور مي توان باكتري موردنظرin-vivo رابرروي پليت حاوي آگار مناسب به طور خطي كشت داد سپس نوار كاغذ آغشته به آنتي توكسين ديفتري رابه طورعمود برآن قرار دهيد . اين محيط براي مدت 72-24 ساعت دردماي 37 درجه نگهداري مي شود . درصورتي كه باكتري توكسين زاباشد رسوب سفيدرنگي دراثر واكنش توكسين وآنتي توكسين حاصل مي شود
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار