ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
Ӑ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

9 1387 - 1:07
vet mania
: 28 1386
: 538

: Ӑ ΐ

ی 250 Ӑ ی Ϙ ی ی یی ی . ی И ی ی Ӑ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ییی ی یی یی ی ی Ӑ ی یی . Ӑیی ی یی (ی)ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی .ژ Ӑیی ϡ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی. Ӑی یی Ӑی Әی ی ی .ی Ӑی ی ی


یی English sheep dog ی Ӑ ی Ӑ ی یی ی ی ی ی ϐی ѐی.
Ӑ ی Anatolian shepherd dog Ӑ ی ی Ӑ ی یی ی یی یی . ی Ӑ јی 1968 ی ی ی .
Ӑ یی Pyrenenan mountain dog Ӑ یی ی ی Ӑ ی ی ی ی ی . ی ی Ӑ ی ی ی ی Ӑ ییی ی ی Ӑ .
˜ی ی Akita inu Ӑ ˜ی ی ی ی ی ˜یی ǁ یی ی ی ییی ی . ی Ӑ ی Ӑ ی ی .
Ԙی ی Bedlington terrier Ԙی ی 1825 ی ی ی یی ی. Ӑ ی ی یی ی ی . ی ј捘 . ی Ԙی ی ی ی ی Ӑ Ԙی ی .
 Lhasa apso ی Ӑ . ی Ӑ یی ی . ی یی ی ی.
Ӑ یی Bichox fries Ӑ یی ی. یی ی ی. Ӑی ی. ǘ. .
ی Keeshond ی ی یی ی ی с .
ی Shithzo ی ی ی ǘی ی Ӑ یј捘 . ی Ӑ ی ی. ی Ӑ ی .
Ӑ ǘ эیی Chinese crested Ӑ ǘ эیی ی 捘 ی ی ی јی .
ی Ԙی White terrier ی Ԙی ʘ ی ѐی ی . Ԙی Ҙ ی Ә ی ی . јی ی ی Ԙј ی ی ی Ӑ Șѐ ی .
ی Puli ی ی ی ییی 1000 ی . ی Ӑ یی Ԙی ی . ی . ی ی Ԙی ی Ԙ ی ی .
ی Ԙ Otter hound ی Ԙی ییی . ی Ӑ ی Ԙی ѐ یی Ԙی ی . ی Ӑ ی ی ی Ӑ ی ی .
Ӑ Congo dog ی ی Ӑ یی Ӑ ی ی ی ی . Ӑ 1934 .
Ӑ Ӂی (ییی) American cocker spaniel Ӑ Ӂی ی ی Ӑ ی Ӂی ی .
Ԙی ی Bearded collie Ԙی ی Ӑ ی ی ی . ی Ӑ ی
Ӑ ییی Australian cattle dog Ӑ ی ییی ی Ԙی ی . ی Ӑ ی Ȑی ی Ӑ ی ییی .
ی Ԙی ی Afghanhound Ӑ ی Ԙی ی с یی ی Ӑ Ԙی ی
ǐ Bulldog ǐ ی ی یی ی ی ی ی ѐ
Poodle ی ی ی Ӑ ی ی Ӑ ی ی Ӑ ی ی . ی Ӑ ی . ی Ӑ ی ی ی Ӑ یی یی ی ј ی .
сی Shar- pei сی ی ی ی ی Ӑ ی ϐی ی .
ی Pomeranian ی ΍ ی یӐ ی Ӂی ی Ӑ с ی ی ҁی .
Chow chow ی Ӑ ی . ی ی Ӑ ی ی ѐ یی ی ی ی .
ی Maltese Ӑ ی ی یی ی Ӑ ѐј捘 Ӂی ی. ی Ӑ ی Ӑ ی ی .
ی Pekingese ی ѐ ی Ӂ. ی Ӑ 1860 یییی ی ی Ӑ ی ی ی ی ی ی ی .
ی

ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǡی塍 ی ی ی ی . ی 60 66 55 60 ی .ی Ӑ یϡ Ԙ ی یی 桍Ș ǘ ی ی 58 60 56 58 ی 30 ی ی .

Ԙی ی

ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی . ی 55 60 ی ی .Ӑ Ԙ ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ԙ ی Ӑ ی ی ی .(Ԙ ی) Ӑی 101 Ӑ ی
ی (ѐی ԁ)

ԁ یی Ș یڡی ی .ی Ӑ

یی ی ی ی . Ϙ ی .ی ԁ ی 60 65 ی ی ی ی ی ی ǘی ی . ی ی ی ییی ی یی ی ی ی .ی ی . ԁ ی ی Ș ی ی یی ی ی ی یޡ ی ύ ی ی ی ی یی یی Ӑ ی ی ی ی ρ(ی ρی یی ) .ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی

5 یی ی ی یی Ӑ ی ی ی . ی Ӑ Ԙ ی ی ی ی ی Ӑی ی یی Ӑی ی ی Ș ی ی ی ی .ی ǐ ی . ی ی ی ی .

ی 80 72 ی 60 ی .ی ی ی ǘی یی ی ی ی ی . Ӑ ی ی ی .ی ی ی ی ی ی ی ی 18 یی ی ѐ ی .ی ی ی ی ی ی . ی ی . ی Ӑی ی ی یی ی یی ی .Ӑ ی ی ی .ی ی Ӑ 72 ی 50 55 ی ی ی ی ی ی ی ی ی . Ӑ یی ی ی .
kaftarchahi.
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار