ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
Ӑ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

12 1387 - 13:04
vet mania
: 28 1386
: 538

: Ӑ ΐ

ی Ӑ ی ی ʡ ی ی ϐی ی ی ی ی . ی ی یی Ԙ . ی یی ی ی ی ی ی ی ǐی . یی ی Ӑ ی Ȑیی ی Ӑ ی ȘیϺ ی Ӑ ی ی ی ی ی Ґ . ی ݘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۀ ی . ǐ Ӑ ј ی ی ѐ ی Ӑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

Ӑی ی Ӑ ی ی ی ǘی ی . ی ی Ȑی ی ی . ѐ Ӑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϺ Ӑی ۀ ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی یی یی. ی ۀ ی ѐ ی . ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی.

ǐ Ӑ ی ی ϐی ی ی ی ۀ ی. ۀ ی ی ی ی . ی یی ۀ Ӑ ی ǎ ی ی ی.

ǐ ۀ Ӑ ی ی ی ϐی ی ۀ ی ѐ ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ǡ ی . ی ی ϐی ی . ی ی ی ۀ ی . ی ی ی ی ی .

ی ی
ی Ӑ Ԙ ی ԝی ی . ی ی ی ی یی ییی Ӑ ی ی ی ی. Ӑی 捘 ی ی یی ی یʝی ی ی ی ی . Ӑی ѐ ی ی ی ی ی ȁ ی ی یʺ ǐ ی ی ی ی ی یی ی 恝ی ȁی ʐی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ǐی ی ی ی یی. ی ϐی Ӑ ی.

یϐی ی
ی Ӑ ی . ی ی ی ی ی ی ی . یی Ԙی Ӑ ی ی ی یی ی Ԙ ی ی. ǐ ۀ ی یϡ ی ی ی ی. ی Ӑی ی ی ͘ ی ی. ی ی ی. یی یی ی 4 6 ی ی. ی Ӑ یی ی. ی یی ǐ ی ی ی Ԙی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ӑ ی یی. یی Ԙی ی ی ی ی Ԙی ی یی ی ی. ǐэ ی ی ی ی ی ی.


ی ی ی ی ی Ӑ . Ӑی ی ی ی ی یی ی ی Ԙ ی . ǘ Ӑ یی ی . ی Ӑ ی ی ی ی ی ی ی یی یی Ԙی ی یی ی ϐی ی. ی Ӑ ی ی یی Ԙی ی یی ی . ѐ ǘی ی ی ی ییی ی ی ی Ӑ . یی ی Ӑ ی ی ȍ ی. ی . یی ی ی ی ی ی یی. ȍ ی ی Ӑی 捘 ی ی.

ی ی Ԙ ی ی ی Ӑ Ӑی ی ی.


Ӑیی ی یی ی ϐی ی ی ј ی ی ی ی یی ی ی ی. ی Ӑیی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ǘ . ی ی Ӑ ی ی ی . ی 䝐یی ی ی 䝐ی ییی . ѐ یی ی ی ی ی ǘی ی. Ӑیی ی ی ی ی Ԙ ی ی. ی یی ی . ی یی ی یϺ ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ϐ Ӑ ی ی ی ی ی ѐ Ԙʐی ی ی ǘ .


ی ۀ ی ۀ ی ی ی ԝ . یی ԝی Ӂی یی ԝی ی ی ی ۀ ی ی ی ʝی ی. ی ԝ ی ǘ . ی ʘۀ 捘ی э ی ی ی ی ی . ی ی ԝǘ ی ی ی ی ی ی ی ј ǐی ی . ی ی ی یی ی ی эۀ ی ۀ ی یی یی ی ی. ی ʝیی ی ی ی . ی ی ی یی ی ʝی ی . ی Ӑ ی ی یی ی ی ʝی ی.


Ӑ ی ی ی یی ی ی . ی یی ی ѐ یی ϡ ی ی ی یȝیϐی . ی ی ی ی ی ی ʝی . ی ی Ӑ ی یی ی ۀ . ی ی ی یۀ ی ʘ ۀ ی ی ی . Ӑی Ԙی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ѐʐی ᘝ ی یی Ԙ یی.


ی Ӑ ی ی ی. ی Ӑ ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ʘیی ی ی ی ی. Ӑ یϐی ی PH ییی ی. یԝ ی Ӑیی یۀ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی 㝐یی . ی Ӑ یی ی ǘ ǘ یی ی ی ی Ԙ یی. ǐ ی ǘ Ԙی ǘی ی ی یی ی. ی یی ǘ ی. ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ǘ ی ی . ی Ԙ ǘ . 3 6 ی ی Ӑ Ԙ 㝐یی ی ی ی ی یی ی Ӑ ی ی Ӑ ی.

یی ی
یی ی ی . ی ی Șی ی ی ی یی ی. ی ی یۀ ی ی یӝ ی ی ی ی یی.

ی ی ی ی . ی Ԙ .
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار