جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست اخبار، همايشها و تازه هاي دامپزشكي خلاصه‌ چگونگى‌ تشكيل‌ دامپزشكى و روند تحولات‌ آن
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

27 مرداد 1387 - 10:12
نويسنده پيام
DVM
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 29 بهمن 1385
پست: 437

عنوان: خلاصه‌ چگونگى‌ تشكيل‌ دامپزشكى و روند تحولات‌ آن پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

1303 تأسيس‌ شعبه‌ مخصوصي‌ به‌ نام‌ دفع‌ آفات‌ حيواني‌ و سرم‌سازي‌ تحت‌ نظارت‌ مؤسسه‌ پاستور بر اساس‌ به‌ مصوبه‌ ماده‌ واحده‌ در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ - تعداد كاركنان‌ 22 نفر (14 نفر فني‌ - 8 نفر مستخدم‌ و راننده‌ ) اعتبار مصوب‌ سي‌هزار تومان‌ .

1304 تخصيص‌ بيست‌ هزار تومان‌ اعتبار براي‌ توسعه‌ شعب‌ دفع‌ آفات‌ حيواني‌ به‌ وزارت‌ فوائد عامه‌. مصوبه‌ هيئت‌ وزيران‌ جهت‌ دريافت‌ بهاي‌ واكسن‌ يا سرم‌ از متقاضيان‌ بعلت‌ كمبود اعتبار لازم‌ براي‌ مبارزه‌ با اين‌ بيماريها

1305 قرار گرفتن‌ موسسه‌ پاستور و دفع‌ آفات‌ حيواني‌ زيرنظر وزارت‌ فوائد عامه‌ و در اواخر همان‌ سال‌ تحت‌ نظر وزارت‌ فلاحت‌ .

1314 تصويب‌ قانون‌ تفتيش‌ صحي‌ حيوانات‌ مشتمل‌ بر 9 ماده‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و تأسيس‌ اداره‌ دامپزشكي‌ كل‌ كشور، داير شدن‌ اداره‌ دامپزشكي‌ در مركز استان‌ها و شهرستانها تحت‌ نظر مستقيم‌ اداره‌ دامپزشكي‌ كل‌ كشور .

1319 شيوع‌ بيماري‌ مشمشه‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌ مبارزه‌ با اين‌ بيماري‌ توسط‌ هيئت‌ دولت‌ به‌ استناد قانون‌ تفتيش‌ صحي‌ حيوانات‌

1325 مصوبه‌ هيئت‌ دولت‌ مبني‌ بر تشكيل‌ بنگاه‌ كل‌ امور دام‌ متشكل‌ از اداره‌ كل‌ دامپروري‌ و اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌. قرار گرفتن‌ اداره‌ دامپزشكي‌ استان‌ در تشكيلات‌ اداره‌ كل‌ كشاورزي‌ و محدود شدن‌ اختيارات‌ آن‌ .

1326 دادن‌ اختيارات‌ محدود به‌ دامپزشكي‌ استانها و تعيين‌ رئيس‌ اداره‌ دامپزشكي‌ به‌ عنوان‌ معاون‌ اداره‌ كشاورزي‌ استان‌ .

1339 قرار گرفتن‌ كليه‌ ادارات‌ دامپزشكي‌ استانها زيرنظر مستقيم‌ مديركل‌ دامپزشكي‌ بر اساس‌ بخشنامه‌ وزارتي‌ .

1346 به‌ دليل‌ ضرورت‌ مبارزه‌ با بيماريها و به‌ استناد قانون‌ تفتيش‌ صحي‌ حيوانات‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ ورود و مصرف‌ داروهاي‌ دامپزشكي‌، ريشه‌كني‌ سل‌ گاوي‌ و سقط‌ جنين‌ واگير دامي‌ توسط‌ هيئت‌ دولت‌ .

1348 بروز بيماري‌ طاعون‌ گاوي‌ در سال‌ 1348 و تلفات‌ سنگين‌ ناشي‌ از آن‌ و نقش‌ حياتي‌ دامپزشكي‌ در مهار و ريشه‌كني‌ آن‌ و توجه‌ به‌ دامپزشكي‌ و بازنگري‌ تشكيلات‌ آن‌ .

1350 تصويب‌ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ مشتمل‌ بر 21 ماده‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌. به‌موجب‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور با ذيحساب‌ مستقل‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ جايگزين‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌ گرديد .

2-1351 تصويب‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 19 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور (اخذ پروانه‌ تأسيس‌ دامداري‌) و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 18 (بازرسي‌ و معاينه‌ بهداشتي‌ گوشت‌) توسط‌ هيئت‌ دولت‌ .

1354 به‌ تصويب‌ رسيدن‌ تشكيلات‌ سازماني‌، سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور .

1361 تشكيل‌ مراكز خدمات‌ روستائي‌ و كاهش‌ ارتباط‌ مستقيم‌ بين‌ سازمان‌ مركزي‌ و ادارات‌ دامپزشكي‌ استانها .

1363 حذف‌ كدهاي‌ بودجه‌اي‌ دامپزشكي‌ استانها

1364 تصويب‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 14 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور (وصول‌ درآمد) توسط‌ هيئت‌ دولت‌

1367 صدور بخشنامه‌ وزارتي‌ و تشكيل‌ شبكه‌هاي‌ دامپزشكي‌ استانها و برقراري‌ ارتباط‌ مستقيم‌ استانها با سازمان‌ مركزي‌ و داير شدن‌ مجدد كدهاي‌ بودجه‌اي‌ استان‌ها با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ .

1368 تصويب‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتين‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، و قرار گرفتن‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ تحت‌ نظر وزارت‌ جهاد سازندگي‌ .

1372 شناخته‌ شدن‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور بعنوان‌ سازمان‌ مستقل‌ وابسته‌ در تشكيلات‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ و انجام‌ وظيفه‌ رئيس‌ سازمان‌ مستقيماً تحت‌نظ وزير جهاد سازندگي‌ .
در استانها ادارات‌ كل‌ دامپزشكي‌ و در شهرستانها شبكه‌هاي‌ دامپزشكي‌، بطور عمودي‌ زير نظر سازمان‌ دامپزشكي‌ و بطور افقي‌ با سازمان‌ جهاد سازندگي‌ و مديريت‌ جهاد شهرستان‌ مرتبط‌ مي‌باشند .
مصوب‌ شدن‌ تشكيلات‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور .

1373 تصويب‌ آئين‌نامه‌ كنترل‌ بهداشتي‌ تردد (بند د) ماده‌ 3 و بند (ب‌) ماده‌ 5 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 (صدور پروانه‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌ و ...) توسط‌ هيئت‌ دولت‌ .

1374 تصويب‌ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ (درآمد حاصل‌ از اجراي‌ ماده‌ 14 سازمان‌ دامپزشكي‌) توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

1375 تصويب‌ تشكيلات‌ «تشكيل‌ شوراي‌ هماهنگي‌ مبارزه‌ با بيماريهاي‌ قابل‌ انتقال‌ بين‌ انسان‌ و دام‌» توسط‌ هيئت‌ دولت‌ .

1379 ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي و قرار گرفتن سازمان دامپزشکي کشور تحت نظر وزارت جهاد کشاوري
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار