ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
Ә
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

17 1389 - 11:55
nima
: 4 1384
: 816

: Ә ΐ

ی Ԙ یی ϐ ی ی ˜یی یӘ یی ی یی ی ی یی ی ی ی ˜یی یی . ییی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی ی ی ی یی ی.

یӘ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ˜ی ی ی یӘ. ی ی. ی یی یӘ. ی یӘ ی یی ی ی ی ی ی ی ی

● یی

Hexomita ی Ԙ یی ی ی یییی یӘ ύ ی ی .

ی ی ǎ Ԙی یӘ ی ی ی ی ѐ ی ی یی ی .

یی ی ی (Bodomonas ) ی ی ǎ Ԙی ی ی .ی ی ی ǎ ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یӘ ی ی ی ی ی ی ی یی یӘ ی .ی ǘی (octomitus ) ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ی ی . ی ی ǘ یی ی ˜ی ی ی ی .

ی ی ǐ ی یӘی یی ی ی ی ی ژ ی ی ی ی ی یی.

● :

ی ی ˜ی ی ی ی ی ی یی.

ی ی ی ی ی ۱ ی ی ( ی ˜ی ۳۱ ی ۳۲ ی ) . یی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی یی. ی ˜ی ی یی ی ی ی یی ی.

ی ۲۵۰ ی یی . ۲۵۰ ی ۵۰ ی ˜ی یی. ی ی ی یی.

۳ ی ی ˜ی ی ی یی ( ی ی ۲۴ ).

ی ی ǘی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ۵ ۶ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ˜ی ی ی ی.

ی ی ی ی ۳ ی ۲۴ ۴۸ . ی. ی ی ǘ .

ی ی ˜ی یӘ ی :

ی ی ییی ی یی ی .. ˜ی ی یی ˜ی ی .

ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ˜ی یی ی ǘ . ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی.

ی ˜ی یی ی ی ی ی ی ۲۸-۳۰ Ȑی.

ی یی. ˜ی یی ی ی ˜ی ǘ ی.

۱٪ ˜ی یی. ی ی ǐ ی یی Ӂ ی ˜ی ی.

ی ی ѐ ی Tetra Aqua Safe ی . јی ی ˜ی ی ی ی ی.

یی ی یی. ۲۴ ˜ی . ʘی ˜ی ی ی . ی ۱۵ ۲۰ ی ʘی . ی ی ی یی ˜ی ʘی . ʘی ˜ی ی یی یӘ .

● ی یӘ

یӘ ی ی ǐ ی ј ییی .

ی ی ی ی . ی ی ی ی ۱۰۰ یӘ ی .

ی Ԙ ی یӘ ی . یӘ ی ی ی Ԙʐی 捘 ی یی . ی یӘ ی ǘ یی Ԙʐی ی ی .

ی Ԙ ی ی Ԙ ی .

ی ی ی ی Ԙ ی . ی

ی ی ی یӘ ی ی

ی ی ی Ԙ ʐ ی ی .

ی:

۱) ی ی ј ژ .

۲) ی ی ی ی ی ی .

۳) ی ی .

۴) ی ی ی .

۵) ی یی .

۶) ی ی ی ی ی ی .

۷) ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یӘ ی.

۸) ی ی یی ییی .

۹) ی ی ی ی ی.

۱۰) Ԙ ی ( ی ی ʐی )

۱۱) ی ی ˜ی ǘ ی ј .

۱۲) یӘ .

۱۳) یی ی ی

۱۴) یӘ . ی ی ی . ی ی ی ۲۸ ۳۲ .

۱۵) ی ј

....

ی ی ی ی ی یی .

ی ی ϐ ی ی ی .

ir-agri.com
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار