ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

28 1386 - 17:44
vet mania
: 28 1386
: 538

: ΐ

یی(Thyroid gland )
یی ی یی ی 20 25 . یی ی 29 یی ی ی ییی ی ی.
یی ییی یییی ی . یی ی یی یییی ی ی ی јی T3 T2 T1ی ی ی یی ی یی ǐэ T3 ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی :
ی ی یی .
یی یی .
ی ی ی ی .
ی
ی ی ј ی یی . ǐэ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی .ی ی ی ی ی ی ی ی 500 ی ی ی 150 200 ی ی .ی ی ی 70 100 ی 5 10 ی یی ی ی ی ی .ی ی ی یی ی ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی .
ییی یی
ی یی ی јی ی ( ی) ی ǘی ی ǡ ی ѐی ʐی ی . ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Șی ی ی یی یی ی .
ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
یییی( ی یی)
ی ییی ی ی ی ی ی ی ی. ی یییی ی ی ʐی ϐی ی Ԙ ʘ ی ی ی ی .
ی ییی ی ی ی ییی یی ییی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی.
ییی ی ی ǘ ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ییی ی یی ( ییی) یی ی ی ی.
ی ییی یی ی (Myxedema ) ی ی ی ی ی 40 ی ی.
یییی ی یی Ϙی ی ی ǘی ی ϡ یی ییی(Cretinism ) ی ی ʐ ی јی ی ی ی . ی ی ϐی ݘی ی ی ی .


vet mania 28 1386 - 17:45 1 .
 
      Back To Top  

28 1386 - 17:44
vet mania
: 28 1386
: 538

: ΐ

یییی( јی یی)
ی یی ی ǡ ʐی یϡ ؁ ȡ ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ǐی (Exophthalmos ) ی. ی ی یϐی ییی ی .ǐی Ԙی ی ی ی ی .
јی یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی (Graves )ی (Basedow ) ی یی ی ی ی.
ی یی
ی یی یی ی ی . Niepce ی 1851 یی ( ییی) ی( یی) ی ѐ یی . ی ی یی ی ی یی یی ی ی . ی ی ی ی یی یی ی ی یی یی .
ی ǘ یی(TRF ) ی یی(TSH) یی ی . TSH ی یی ی ی . ی ی یی ی یȘ ی TSH ی ی ی TRF ی .
ی TSH ی ǘ ی . یی یی TRF ی ی ی یی. یی TRF ی ی ییی یی ی ی . ی ی ی یی یT3 T4 ی یی ی ی . یی ی یی ی ی ی ی یی ی یی TRF TSH ی یȘ ی ی . ی ی ی TRF ی ی ی TSH ی .
ی ی ی TRF ی ی TSH ی ی یȘ ی ی یی ی ی.
ی ʘی ( ی ی ) ی ی ی ی ی یی ی ی TSH ی Ǎی .
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار