ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

3 1389 - 11:00
nima
: 4 1384
: 816

: ΐ

ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی یی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی : ی یی јی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ۳ ۱۰ . ی ی ی ی ی ی Ԙی ی.

ی ی ی ی ǘی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ԙی ی . ی ی " ǘ ی " یی ی ۱۷۵۶ ی ی ی یی " ی " ی .(Mumpton, ۱۹۹۹) ی ۱۴۵ ی یی ی ی ۱۰۰ ی ی ی یԐ .(Evans,۱۹۸۸)

● ی ی Ԙ ی

ی Ԙ ی ی ۶۵۰ ی یی ی ی ی ی یی یی ی Ԙ ی ی . یی یی јی ۱۰ ۲۰ .

● ی

▪ ییی :

۱) ی ی یی : ۱۷۰یی ǘی ۱۰۰

۲) : ۸۶/۰ ی

۳) ی : ی ی

۴) ییی ی : ی ی ی ϐیی یی ی 捘ی ی

۵) ی ی ی ی ی :

Cs> Rb >K> NH۴ >Ba> Sr> Na> Ca >Fe> Al >Mg> Li (Cation Exchange)

ǘ ی یی ییی یی یی ʐ ی ییK,Na,Mg,Ca,NH۴ ی ی ی ی ی.

۶) ی : ی ی ی ۳۰۰-۷۰ .mesh

ی ی ۱۹۹۳ ی ی ی یی یǘ ی ی یی ی یی یǘ ی .

▪ ییییی :

ی . Gases Absorption

ی ی یی . Ion-Exchange Capacity

ی . Toxin Absorption

. Water Absorption

Mumpton Fishman ۱۹۷۷ ی یی ی ی ی ی یی .

Smith & Piper ۱۹۸۱ ی یی یی ( یی ) ی ی ی یی یی یی .

Ӂ ۱۹۸۳ ی ی ی ی یی یی . ۱۹۸۴ ییی (یی) Holway Horseh ی ی یی یی ی . ی ی ی ی یǘ ˜ی ی یی ј .

(Bower and Turner, ۱۹۸۲; Dryden and Weatherley, ۱۹۸۷)


● ی یی ی

ی ی ی ی ϐی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . یی ی ی ییی ی ی ǘیی ی ی ی یی .(Holman and Hopping, ۱۹۸۰; Ciambelli et al., ۱۹۸۵)

۱) یی یʐ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی NH۳ ی .

۲) یی ی ی ی ی یی ی .

۳) یی ی ی ی ی ֍ ی ی ی یی ی ی .

۴) یی ی ی PH ی PH ی ی .

۵) یی ی ی ی .

۶) یی ی یǘی ی- یی یی ی Ԙ ی ʐ ی ی ی ی ی یی ʐ ی . ی ی ی ی .

۷) یی ی ی ی

ی .

۸) یی ی ی ی یی ی .

۹) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǎ ی ی .

۱۰) یی ی یی ی ی .

ی эی ی ی یی ی یی ی Ԙی ی ی ی .

۱۱) ۲ ۳ یی ǘ ی ی ی ی .

۱۲) ی ی یی ی ǘ ی ʘی ی ی .

۱۳) یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی . ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

۱۴) یی ی یی ֍ ی ی ی .

یی ی یی ی ی ی ی ϐی . ی یی ی ی ʐی PH ی ǘ ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ی یی .

● ی :

ی ۱۳۷۸ ی ی ی ی ǘی یی ی ی ی ی ی ۱۰۰ ی ی یی یǘ ǘ یی ی یی . ی () ی یی ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۱۵ ی یǘ (۲۵ یی ی ) ی . ی (۱۳۷۸) ۱۰ ی ی ییی ی یǘ (۱۵۰ یی ی یǘ ) ۲۴ . ی ی ی یǘ ۲۴ ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی Ș ی ی . ی ی ی یǘ ی ی ی ی .

● :

▪ ی Ȑیی: ۳۰۰ ی .

▪ ۱: ۲۵۰ ی .

▪ ی ۲ ۳ : ۳۷۵ ی . ی ۴ ۵ : ۵۰۰ ی .

▪ ۷: ۳۰۰ ی .

▪ ۸: ۲۵۰ ی .

یی ی یی یی یی یی ی ی یی .

ی ی ی ی .
ی
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار