ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

8 1393 - 8:43
nima
: 4 1384
: 816

: ΐ

یی ی ی ی ی ی
1- 20- ی 20% ȡ یԐیی یی ی ј.
2. ی یʡ ی یی ȡ یԐیی ی یی ی ی ʡ ی .
3. ی ی ی ی ی ی ǘ
ی : ѐ ی ی ی (ی) یی ی Ӂ ی ی ی یی یی ی ӡ یی - ی ی: ѐ ی ی ی یی یی Ԙ ی ی .
4. ییӺ ( یی + vit + یی) ȡ ی ی ǘیǡ ی ی یی یی یی ی .
5. ی یѺ ǘی ی 99% ی یʡ ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی.
6. ѐی ǘی ј ʐ ԡ ی ی ʐی ی .
7. ǘی یی
: یی CRD یی ی ی-
ی: - : ییی یی.
۸ .ی یی
9.یʺ ی یی ی ی . یی ی ی.
10.ییʺ ی یی ی ی . یی ی ی .
11. ی(ORS) ی ی یی ی ی ی ǘیی .
12.یی (B- ) یی B ی.
13.ǘی 20 ی ی ی یѡ ی .
14. یǁ یی.
15. ی ǘی یϐی (FOOT ROT).
16.ی ی ǘی
ی: یی ی ی یی ی ȡ ی ی - ј
: ی ˘ ی ی ی ی ی .
17.Salinocox: ییی 12 % یی ی.
18.cygrocin یی ی (یی).
19.ی 250+ 16 یی یی ی ی ѡ .ی .
20.ی یǘ 5% یی 5% ی ی ی.
21.ʘی یی ( ی ی ǘی э ی ʐ ).
22.یی ییی ی یی ی ی یی ی CRD.
23.ی ( یی + ǘی یی + ی یی ) ʘی ی ی ǘییی یی ی یԐیی ی .
24. یی ی یی + یی ی ی یی ی ی ی.
25. یی یی 20 ی ǘییی .
26.ی ی یی ی A , D3 , E یی ی ی .
27.ǘ ی یی ǘیی ی _ ی Ecoli.
28. ییǘی 3 ی یی ی ǘی ی .
29. یی R ی یی ی ی یی ی ی .
30.ییی یییی 12 یی.
31. Ӂیی _ ی یی یی یی .
32.ی 300 ی ی ی ǘییی ی .
33. ی ی یییی یی یی یی یی ی..
34.ییی ییی 20 : یی ی ی ی یی یی.
35.ǘی یی یی یی 50 : CRD ی ی یی ی .
36.ǘی 50% یی CRD ی یی ی ی ی .
37. ǘ 20% یی 20% ی ی ǘییی
38.ی 10 ی 10 ی ی Ӑ.
39. ǘی 500 یی ( ǘی یی ) 50 ی ی .
40. ǘی 100 یی ( " ) ی ی .
41.ی э ی .
42. ی 250 یی ی э ی یی یی .
43. ی̘ 20 % ( یی ) یی ی ی ی ی ی یѐی ی یی ی ی یϐی .
44. ǘی 5% 10% یی ( ǘی یی ) ی ی ی یی .
45. یی یی ی ی ی ی ǘییی یϐی ی.
46. shift ی ی ی ی ی یی ϐی ی .
47. GPCB ی ǘ : ی ی ی ی ی .
48. Afdekol ی э ی ی ǡ ی ی ی ј ی یی ی ی . CID2000 , SANISOLHWPUUCOLIN
49. ی 1% ǘی ی CRD ی ی : ی .
50. یی یی (AD3E) ی ی یی A, D3, E .
51. یی ی یی یی یϐی ی یی ی .
52. ی ی یی ی ی.
53. یی ی یی B ی .
54. یی ی ی .
55. یی ی ی ی ی - ی ی _ ی.
56. ی Ӂی ǘی ی ǘییی ʐ ی .
57. : .
58. Alphos204b12 ی یی .
59. یی B_ ی ی ی ی ی یی ی B .
60. ی ی ی.
61. ی یی B یی ی ی ی ی .
62. ییی ( ǘی : ی یی + ی ی ) ی یی .
63. Amin&vit ی ی یی .
64. یی AD3EK3C ییی 5 ǘی ی ی یی .
65. ییی c ǘی یی A , D3 , E , C یی یی ǘیی ی ی ی ی.
66. ی ǘی ی 20% ی ی.CRD
67. Fluxin20% ی 20% ی ی ی ی
68. ی ی 20% ی ی ی ǘی ی یی ی ی .
69. ییی E ǘی یی : ی ی ی یی ی E ,B12 , Ca , Mg .
70. ی ی یی ی ی
یԐیی یی A ,E, D3 B ی یی.
71. یی ی ی S ی ی یی ی.
72. ی 10% ی ی ǘی ی .
73. ی 10% ǘی یی ی
ǘییی .
74. ی یی ی ی ی.
75. ی ǘی یی ϐی эی B12
76. یی ی ی یی یی ی CRD.
77. ORS : ی ی ǘی ی .
78. ی ی ی ی ی Ԙ.
79. ی یی ( ) јیی 13 یی
یی.
80. ی ی ǘییی ی ی.
81. ϘȘ ی یی یی ی ی ی .
82. ی یρی ی ی ی ی .
83. یی ی ( ǘی ی 1% ) ی јی Ҙ .
84. ی ی ی ی ی ی ییی ی ی .
85. ی ی ی یی.
86. Orega_stim ی ی ی .
87. ی 10% ǘی ی 10% یی ی ی.
88. Lincomycin 40% یی ی ی ی ǁی.
89. یی K3 ی یی ی ی Vitk.
90. یی B1 یی : ی ی ی 捘.
91. یی A Vita ی : ی ی ی ی.
92. یی 5% یی ی ی ی
ѐی ی یی یی ی ی ی ی ی.
93. ǘ یی ی یی ی ی .
94. ǘی ( Ϙ) ی یی.
95. ǘی یی (OTC) ی ی ی ی ی ی ی .
96. Ӂی ی Ӂی DCP یԐیی یϐی ی ی ی.
97. ǘی (ی ) ی ǘی ی ی
98. ی ی ی ی ی э
ی ǘی .
99. ی 5% ی ی ی э ی ǘی .
100. ی ی ی یی ǘ ی.
101. ی ی ی ی ی ی.
102. ی ǘ 60 ی ی ی .
103. ی یρی ی ی ی ی ی ی .
104. Ӂʁی ی э э Ӂюی ی.
105. یی 5/1% ی ی 1 3 ی ی .
106. ی ی ی ی ݘی.
107. ی ی ی ی ی یԐی یییی.
108. Ϙ 5% ی ی .
109. Ϙ 0.4% ی یی ی ( ی ) ی ی.
110. ی ی ی ʐ یی .
111. ییی 2.5 ی 50 ǘی یی ی .
112. 100 یی ی ʐ ی.
113. یی 40 20 % یی : ʐی ی ی ی ی.
114. یی 30 % ( ی یی ) یی ی ی ی.
115. یی یی ی ی ی یی ی
116. ی 5 10 Ґی.
117. ی ی .
118. ی 5% یی یی ی یсی.
119. یی ییی 5% + Ӂیی 10 %
120. ǘی 50 ǘی ی ( ǘی یی ) ی ی ی .
121. یی 50 ǘی ی .
122. ǘی ǘی یی ی یی ی ی .
123. ی یی 1% .
124. 5 یی ی ی ی ییی ی.
125. 50 ی ʐ ی.
126. ی ی ی .
127. ی ی ی یی ی ی یی ј ϐی .
128. ǘی 10% ی ی ی .
129. ی یی 600 ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ԁ .

ی ی ی ی :
1. ی .
2. ی ی ی یی ی .
3. یی ی .
4. ی ی ( ǘی ) ی .
5. یی ی ǘی یی .
6. ی ی یی ی یی B AD3E ی MIXODIL ی.
7. ی ی 45 ی ی ی .
8. یی ی ی ی ی .
ی 15 ی ی ی .
9. یی ییی 5% + Ӂییی 10% ی .
10. یی 100 یی ی ی ی ی .
11. 恘 1% ی ی ی .
12. یǘ ی ی
.
13. ی ی ی
.
14. یǁ ی .
15. ǘی 5% ی ǘی ( ی ǘی یی ) ی ی .
16. ی ی ی ی ی ی Ԙ ی .
17. ی ی ی ی ی .
18. 5% ( یی ) یی ی .
19. ی ی DC ی یԐیی Ԙی.
20.ǘی یی ی .
21. ی یی 1% ی ј ی
.
22. ی یی ϐ ی ca .
23. ی Ԙ ی + ی یی ( ǘیی یی ی).
24. ی ی ی ی P , Ca ی ی .
25. ݘ ̐ ی 20 ی ی ی .
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار